Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Pravovaljane kandidacijske liste za izbor članova Gradskog vijeća Grada Bjelovara

REPUBLIKA HRVATSKA
GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO
GRADA BJELOVARA

KLASA: 013-03/21-01/21
URBROJ: 2103/01-21-1
BJELOVAR, 30. travnja 2021.

Na osnovi članaka 22. i 26. stavka 1. podstavka 1. i članka 53. stavka 4. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21), Gradsko izborno povjerenstvo Grada BJELOVARA, odlučujući o prijedlogu kandidacijske liste predlagatelja CENTAR, DEMOKRATI, utvrdilo je, prihvatilo i objavljuje

PRAVOVALJANU KANDIDACIJSKU LISTU ZA IZBOR ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA GRADA BJELOVARA

CENTAR DEMOKRATI
Nositeljica kandidacijske liste: DANIJELA HAJDINJAK PRIHIĆ

Kandidatkinje/kandidati:

1. DANIJELA HAJDINJAK PRIHIĆ; HRVATICA; BJELOVAR, ISTARSKA 20A; rođ. 12.11.1984.; OIB: 67407484696; Ž
2. BOJANA HRIBLJAN; HRVATICA; BJELOVAR, FRANJEVAČKA 11A; rođ. 16.10.1965.; OIB: 57783008127; Ž
3. MARINA BALEN; HRVATICA; BJELOVAR, LOVRE MATAČIĆA 41; rođ. 27.04.1985.; OIB: 90944030521; Ž
4. DARKO HLUPIĆ; HRVAT; BJELOVAR, GRGURA NINSKOG 9; rođ. 22.09.1963.; OIB: 69084011707; M
5. RADOVAN VUČINIĆ; SRBIN; MALO KORENOVO, MALO KORENOVO 2; rođ. 01.09.1966.; OIB: 77483438283; M
6. INES BAN; HRVATICA; BJELOVAR, PRILAZ ANTE KOVAČIĆA 3; rođ. 09.12.1978.; OIB: 02868255081; Ž
7. IVAN CIPRIŠ; HRVAT; BJELOVAR, MATICE HRVATSKE 41; rođ. 30.03.1962.; OIB: 90792899940; M
8. MILENKO LIKER; HRVAT; ŽDRALOVI, KRALJA TOMISLAVA 10; rođ. 14.05.1957.; OIB: 40847943587; M
9. ADELA MIHOKOVIĆ; HRVATICA; BJELOVAR, ZVIJERCI 28; rođ. 08.01.1979.; OIB: 97407052571; Ž
10. SINIŠA RADOJČIĆ; HRVAT; BJELOVAR, RUĐERA BOŠKOVIĆA 14; rođ. 08.01.1967.; OIB: 82079158409; M
11. IVANA IVANUŠEC; HRVATICA; BJELOVAR, IVE TIJARDOVIĆA 39; rođ. 05.04.1978.; OIB: 14957073868; Ž
12. SANDRA CERJANEC; NEPOZNATA; BJELOVAR, ANDRIJE MOHOROVIČIĆA 2A; rođ. 27.03.1985.; OIB: 39729729570; Ž
13. NIKOLINA SUDAREVIĆ; HRVATICA; BJELOVAR, NIKOLE TESLE 4; rođ. 01.09.1981.; OIB: 42580787260; Ž
14. ANDREA MIKULA; HRVATICA; BJELOVAR, PETRA ZRINSKOG 11; rođ. 23.07.1986.; OIB: 08113476485; Ž
15. GORDANA OBRADOVIĆ; HRVATICA; BJELOVAR, MIROSLAVA KRLEŽE 34; rođ. 04.09.1967.; OIB: 10623272841; Ž
16. DAVORIN PEVEC; NEPOZNATA; BJELOVAR, ISTARSKA 40; rođ. 09.11.1987.; OIB: 49960239842; M
17. STEVO MARGETIĆ; HRVAT; CIGLENA, CIGLENA 168; rođ. 13.09.1964.; OIB: 01877512777; M
18. DANICA POKAS; HRVATICA; BJELOVAR, MILANA ŠUFFLAYA 33; rođ. 01.01.1955.; OIB: 28117988852; Ž
19. JAKOV HAJDUKOVIĆ; HRVAT; BJELOVAR, BLAGOJA BERSE – PRILAZ III 16; rođ. 10.06.1997.; OIB: 90703889327; M
20. SANJA BEMŠIĆ; HRVATICA; ŽDRALOVI, DARUVARSKA 124; rođ. 04.02.1967.; OIB: 88612179774; Ž
21. VANJA JAGUŠIĆ; NEPOZNATA; BJELOVAR, BANOVINE HRVATSKE 39; rođ. 31.12.1982.; OIB: 04207713688; M

 

PREDSJEDNICA
MARIJA TROGRLIĆ-BLAŽINIĆ

 


 

REPUBLIKA HRVATSKA
GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO
GRADA BJELOVARA

KLASA: 013-03/21-01/21
URBROJ: 2103/01-21-2
BJELOVAR, 30. travnja 2021.

Na osnovi članaka 22. i 26. stavka 1. podstavka 1. i članka 53. stavka 4. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21), Gradsko izborno povjerenstvo Grada BJELOVARA, odlučujući o prijedlogu kandidacijske liste predlagatelja DAMIR BAJS NEZAVISNA LISTA – DAMIR BAJS NL, HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU, STRANKA UMIROVLJENIKA – SU, BLOK UMIROVLJENICI ZAJEDNO – BUZ, HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS, NARODNA STRANKA – REFORMISTI – REFORMISTI, NEZAVISNI SELJACI HRVATSKE – NSH, GRAĐANSKO-LIBERALNI SAVEZ – GLAS, HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – STJEPAN RADIĆ – HSS – SR, HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS, utvrdilo je, prihvatilo i objavljuje

PRAVOVALJANU KANDIDACIJSKU LISTU ZA IZBOR ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA GRADA BJELOVARA

DAMIR BAJS NEZAVISNA LISTA – DAMIR BAJS NL
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU
STRANKA UMIROVLJENIKA – SU
BLOK UMIROVLJENICI ZAJEDNO – BUZ
HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS
NARODNA STRANKA – REFORMISTI – REFORMISTI
NEZAVISNI SELJACI HRVATSKE – NSH
GRAĐANSKO-LIBERALNI SAVEZ – GLAS
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – STJEPAN RADIĆ – HSS – SR
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS
Nositelj kandidacijske liste: DAMIR BAJS

Kandidatkinje/kandidati:

1. DAMIR BAJS; HRVAT; BJELOVAR, TOME BAKAČA 7D; rođ. 07.10.1964.; OIB: 16424145743; M
2. SABINA OLTRA BOTINČAN; HRVATICA; BJELOVAR, CVJETNA 10; rođ. 18.05.1989.; OIB: 25411810074; Ž
3. JASNA VIŠNJEVIĆ; HRVATICA; BJELOVAR, NASELJE KRALJA ZVONIMIRA 4/1; rođ. 25.12.1958.; OIB: 31168033718; Ž
4. BORISLAV KOZIĆ; HRVAT; PRGOMELJE, PRGOMELJE 237; rođ. 05.11.1963.; OIB: 63242691050; M
5. NEDELJKO KUŠTOVIĆ; HRVAT; BJELOVAR, ŠARENGRADSKA 26; rođ. 11.09.1955.; OIB: 06084788280; M
6. MATIJA JASENKO; HRVAT; BJELOVAR, ZVONKA LOVRENČEVIĆA 3; rođ. 19.01.1990.; OIB: 82165598311; M
7. MARIJAN ŽIHER; HRVAT; BJELOVAR, VEĆESLAVA HOLJEVCA 40; rođ. 10.04.1960.; OIB: 43440662898; M
8. ŽELJKO PAUN; HRVAT; BJELOVAR, MALE SREDICE 44D; rođ. 18.02.1956.; OIB: 83343341736; M
9. DOMINKA PRETULA; HRVATICA; BJELOVAR, ILOČKA 12; rođ. 07.08.1955.; OIB: 12811662916; Ž
10. IVAN REĐEP; HRVAT; BJELOVAR, MALE SREDICE 39; rođ. 20.08.1947.; OIB: 25938526557; M
11. MIRJANA HORVATIĆ; HRVATICA; KUPINOVAC, KUPINOVAC 39; rođ. 11.06.1963.; OIB: 67280529120; Ž
12. MIRUŠKA LONČAR; ČEHINJA; BJELOVAR, MAKA DIZDARA 4; rođ. 21.09.1949.; OIB: 52151572087; Ž
13. JURAJ MARKOVIĆ; HRVAT; BJELOVAR, KRSTE FRANKOPANA 65; rođ. 29.11.1981.; OIB: 13238354149; M
14. DRAGUTIN POLAŠEK; HRVAT; BJELOVAR, PRILAZ ANDRIJE HEBRANGA 18; rođ. 01.08.1948.; OIB: 49546082755; M
15. GORAN SABLJIĆ; HRVAT; BREZOVAC, GAREŠNIČKA 118; rođ. 11.08.1983.; OIB: 19096889121; M
16. DALIBORKA VRANKIĆ; HRVATICA; BJELOVAR, FLORIJANA ANDRAŠECA 21; rođ. 28.08.1978.; OIB: 01818109147; Ž
17. ROBERT GREGORIĆ; NEPOZNATA; BJELOVAR, JANKA DRAŠKOVIĆA 20; rođ. 25.07.1989.; OIB: 90140060670; M
18. STJEPAN TURKOVIĆ; HRVAT; BJELOVAR, RADNIČKO NASELJE – PRILAZ II 29; rođ. 20.02.1950.; OIB: 41166038245; M
19. MILIJANA FILIPOVIĆ; SRPKINJA; PRGOMELJE, PRGOMELJE 233; rođ. 29.06.1988.; OIB: 01322438879; Ž
20. MONIKA GREGORIĆ; HRVATICA; BJELOVAR, GRGURA NINSKOG 11; rođ. 02.07.1989.; OIB: 03898715227; Ž
21. IVANA PIRIN; HRVATICA; BJELOVAR, VELIKE SREDICE 118A; rođ. 24.09.1984.; OIB: 28826986311; Ž

 

PREDSJEDNICA
MARIJA TROGRLIĆ-BLAŽINIĆ

 


 

REPUBLIKA HRVATSKA
GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO
GRADA BJELOVARA

KLASA: 013-03/21-01/21
URBROJ: 2103/01-21-3
BJELOVAR, 30. travnja 2021.

Na osnovi članaka 22. i 26. stavka 1. podstavka 1. i članka 53. stavka 4. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21), Gradsko izborno povjerenstvo Grada BJELOVARA, odlučujući o prijedlogu kandidacijske liste predlagatelja DEMOKRATSKI HSS – DHSS, utvrdilo je, prihvatilo i objavljuje

PRAVOVALJANU KANDIDACIJSKU LISTU ZA IZBOR ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA GRADA BJELOVARA

DEMOKRATSKI HSS – DHSS
Nositeljica kandidacijske liste: VALNA BASTIJANČIĆ ERJAVEC

Kandidatkinje/kandidati:

1. VALNA BASTIJANČIĆ ERJAVEC; HRVATICA; BJELOVAR, LONJSKA 8; rođ. 26.10.1972.; OIB: 83234490445; Ž
2. DALIBOR RAC; HRVAT; BJELOVAR, MILANA ŠUFFLAYA 1E; rođ. 26.02.1975.; OIB: 85140224249; M
3. NIKOLA VALENTIĆ; HRVAT; KOKINAC, KOKINAC 70; rođ. 23.08.1970.; OIB: 55570634227; M
4. RADA RADOŠEVIĆ; HRVATICA; BJELOVAR, MIROSLAVA KRLEŽE 201; rođ. 10.10.1975.; OIB: 90307448675; Ž
5. BRANKO ROKSANDIĆ; SRBIN; STARE PLAVNICE, STAROPLAVNIČKI ODVOJAK 8; rođ. 20.05.1955.; OIB: 13899678550; M
6. SNJEŽANA MARGETIĆ; HRVATICA; TROJSTVENI MARKOVAC, FERDE GASSMANNA 3; rođ. 09.01.1978.; OIB: 74591439136; Ž
7. ILIJA ŠEŠIĆ; SRBIN; STARE PLAVNICE, STAROPLAVNIČKI ODVOJAK 3; rođ. 02.11.1972.; OIB: 09047444971; M
8. EMANUELA ĐURĐEVIĆ; ROMKINJA; BJELOVAR, MILANA ŠUFFLAYA 6; rođ. 23.08.1994.; OIB: 88142174062; Ž
9. ŽELJAN GREGL; HRVAT; BJELOVAR, KRSTE FRANKOPANA 32A; rođ. 10.11.1966.; OIB: 77526780284; M
10. SNJEŽANA LEŠNIK; HRVATICA; BJELOVAR, ZVIJERCI 18; rođ. 18.11.1967.; OIB: 88005425676; Ž
11. ŽELJKO GRBAČIĆ; HRVAT; PRESPA, PRESPA 49; rođ. 23.01.1970.; OIB: 43147952491; M
12. JASNA KOVAČEVIĆ; HRVATICA; BJELOVAR, NOVE PLAVNICE 141; rođ. 28.03.1962.; OIB: 16340043959; Ž
13. TEAN PRELEC; HRVAT; PROKLJUVANI, PROKLJUVANI 70; rođ. 02.11.1955.; OIB: 90246218350; M
14. DRAGICA GLOGAR; HRVATICA; STARE PLAVNICE, STAROPLAVNIČKA 53; rođ. 26.05.1964.; OIB: 43403274961; Ž
15. BOŽIDAR MACIČEK; HRVAT; STARE PLAVNICE, STAROPLAVNIČKI PRILAZ 73; rođ. 17.12.1940.; OIB: 55628182895; M
16. LJUBICA FRTALJ; HRVATICA; STARE PLAVNICE, STAROPLAVNIČKA 5; rođ. 17.05.1946.; OIB: 57545848603; Ž
17. MARIN SABLJIĆ; HRVAT; STARE PLAVNICE, STAROPLAVNIČKA 13; rođ. 12.08.1994.; OIB: 87666457753; M
18. IVA PRANIĆ; HRVATICA; ŽDRALOVI, DARUVARSKA 63; rođ. 01.06.1965.; OIB: 23678720148; Ž
19. SLOBODAN LAZIĆ; HRVAT; BJELOVAR, JURJA HAULIKA 5B; rođ. 12.08.1964.; OIB: 51460877569; M
20. SANJA DEJANOVIĆ; HRVATICA; BJELOVAR, MIROSLAVA KRLEŽE 140; rođ. 06.10.1967.; OIB: 72114135474; Ž
21. IVAN BELJAN; HRVAT; ŽDRALOVI, DARUVARSKA 61; rođ. 09.01.1969.; OIB: 00850563556; M

 

PREDSJEDNICA
MARIJA TROGRLIĆ-BLAŽINIĆ

 


 

REPUBLIKA HRVATSKA
GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO
GRADA BJELOVARA

KLASA: 013-03/21-01/21
URBROJ: 2103/01-21-4
BJELOVAR, 30. travnja 2021.

Na osnovi članaka 22. i 26. stavka 1. podstavka 1. i članka 53. stavka 4. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21), Gradsko izborno povjerenstvo Grada BJELOVARA, odlučujući o prijedlogu kandidacijske liste predlagatelja DOMOVINSKI POKRET – DP, utvrdilo je, prihvatilo i objavljuje

PRAVOVALJANU KANDIDACIJSKU LISTU ZA IZBOR ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA GRADA BJELOVARA

DOMOVINSKI POKRET – DP
Nositelj kandidacijske liste: DRAŽEN MEDVED

Kandidatkinje/kandidati:

1. DRAŽEN MEDVED; HRVAT; BJELOVAR, OSJEČKA 8; rođ. 23.04.1966.; OIB: 42113620014; M
2. MATEO HORVAT; HRVAT; LETIČANI, LETIČANI 10; rođ. 28.05.1995.; OIB: 22609240004; M
3. ZDENKA PAVLOVIĆ-BUKVIĆ; HRVATICA; TROJSTVENI MARKOVAC, ĐURĐEVAČKA CESTA 143; rođ. 24.04.1970.; OIB: 22934064801; Ž
4. DENIS MIŠETIĆ; HRVAT; BJELOVAR, ANTUNA MIHANOVIĆA 3A; rođ. 18.04.1978.; OIB: 05636298119; M
5. LANA KOMLJENOVIĆ; HRVATICA; BJELOVAR, BLAJBURŠKIH ŽRTAVA 4; rođ. 21.04.1982.; OIB: 29468675854; Ž
6. DARKO ŠTIVAN; HRVAT; BJELOVAR, ZVIJERCI 30; rođ. 08.04.1966.; OIB: 95792914838; M
7. JAROMIR MALEK; ČEH; BJELOVAR, ALOJZIJA STEPINCA 20A; rođ. 03.06.1969.; OIB: 82180055250; M
8. DUBRAVKA DRAGAŠEVIĆ; HRVATICA; BJELOVAR, ZVIJERCI 30B; rođ. 30.09.1976.; OIB: 26230219650; Ž
9. STIPO BATINIĆ; HRVAT; BREZOVAC, VIDIKOVAC 123; rođ. 26.03.1962.; OIB: 36329911295; M
10. ANKICA KRALJIĆ; HRVATICA; CIGLENA, CIGLENA 79; rođ. 12.01.1968.; OIB: 62562267640; Ž
11. SANDRA VUJČIĆ; HRVATICA; BJELOVAR, JOSIPA PUPAČIĆA 24; rođ. 17.11.1977.; OIB: 49439176501; Ž
12. PREDRAG VUGLIĆ; HRVAT; BJELOVAR, MATICE HRVATSKE 14A; rođ. 14.09.1965.; OIB: 78452286879; M
13. KATICA DEŠKIN; HRVATICA; BJELOVAR, MARIJE JURIĆ ZAGORKE 1; rođ. 14.02.1977.; OIB: 87520540899; Ž
14. IVAN BLAŽEVIĆ; HRVAT; BJELOVAR, TRG HRVATSKOG SOKOLA 8A; rođ. 12.11.1965.; OIB: 20807643348; M
15. BRANKO ANDREJEVIĆ; HRVAT; GUDOVAC, GUDOVAC 447; rođ. 26.04.1972.; OIB: 00023557602; M
16. LEA BUKVIĆ; HRVATICA; TROJSTVENI MARKOVAC, ĐURĐEVAČKA CESTA 143; rođ. 01.10.2001.; OIB: 43841085679; Ž
17. RENATA SAMARĐIJA; HRVATICA; BJELOVAR, TRG HRVATSKOG SOKOLA 8A; rođ. 06.03.1974.; OIB: 35319861974; Ž
18. VESNA KLOBUČAR; HRVATICA; PRGOMELJE, PRGOMELJE 301; rođ. 23.10.1973.; OIB: 39065281422; Ž
19. ANA JAGODAR; HRVATICA; BJELOVAR, PETRA BIŠKUPA-VENE 95; rođ. 02.01.1952.; OIB: 94867205542; Ž
20. DARKO KRIVAK; HRVAT; BJELOVAR, JURE KAŠTELANA 22; rođ. 25.04.1963.; OIB: 20354711215; M
21. MIROSLAV SABLJIĆ; HRVAT; TROJSTVENI MARKOVAC, ĐURĐEVAČKA CESTA 7; rođ. 16.10.1972.; OIB: 00875473790; M

 

PREDSJEDNICA
MARIJA TROGRLIĆ-BLAŽINIĆ

 


 

REPUBLIKA HRVATSKA
GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO
GRADA BJELOVARA

KLASA: 013-03/21-01/21
URBROJ: 2103/01-21-5
BJELOVAR, 30. travnja 2021.

Na osnovi članaka 22. i 26. stavka 1. podstavka 1. i članka 53. stavka 4. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21), Gradsko izborno povjerenstvo Grada BJELOVARA, odlučujući o prijedlogu kandidacijske liste predlagatelja HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ, HRVATSKA DEMOKRŠĆANSKA STRANKA – HDS, utvrdilo je, prihvatilo i objavljuje

PRAVOVALJANU KANDIDACIJSKU LISTU ZA IZBOR ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA GRADA BJELOVARA

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
HRVATSKA DEMOKRŠĆANSKA STRANKA – HDS
Nositelj kandidacijske liste: ZORAN BIŠĆAN

Kandidatkinje/kandidati:

1. ZORAN BIŠĆAN; HRVAT; BJELOVAR, ANTE TRUMBIĆA 4A; rođ. 17.09.1971.; OIB: 25498512925; M
2. NENAD MARTINOVSKI; HRVAT; BJELOVAR, FRANCA PREŠERNA 4; rođ. 13.10.1979.; OIB: 07804554558; M
3. ANTE TOPALOVIĆ; HRVAT; BJELOVAR, OSJEČKA 86D; rođ. 22.07.1985.; OIB: 36817827885; M
4. DAVOR ŠTEFEC; HRVAT; BJELOVAR, FLORIJANA ANDRAŠECA 23; rođ. 11.11.1986.; OIB: 72192954097; M
5. IVAN VLAŠIĆ; HRVAT; BJELOVAR, IVE TIJARDOVIĆA 3; rođ. 18.06.1990.; OIB: 08902841948; M
6. SLOBODAN ŽGANJER; HRVAT; GORNJE PLAVNICE, GORNJE PLAVNICE 2C; rođ. 23.02.1962.; OIB: 30333617327; M
7. BORIS ABRAMOVIĆ; HRVAT; BJELOVAR, MATIJE GUPCA 51; rođ. 19.11.1976.; OIB: 70453467467; M
8. DRAGICA VALENTIĆ; HRVATICA; BJELOVAR, JOSIPA KOZARCA 22; rođ. 06.11.1958.; OIB: 11405440552; Ž
9. KATA ŠPIRANEC; HRVATICA; BJELOVAR, MARIJE PETKOVIĆ 42; rođ. 31.12.1954.; OIB: 00658196724; Ž
10. ZDENKO KRAMARIĆ; HRVAT; TROJSTVENI MARKOVAC, FERDE GASSMANNA 8; rođ. 29.09.1963.; OIB: 11721826496; M
11. NENAD MRZLEČKI; HRVAT; GORNJE PLAVNICE, GORNJE PLAVNICE 18; rođ. 21.12.1975.; OIB: 85082332084; M
12. IVANA HORVATEK; HRVATICA; PRGOMELJE, PRGOMELJE 91; rođ. 20.03.1979.; OIB: 07056580997; Ž
13. IVAN FALATEC; HRVAT; ŽDRALOVI, DARUVARSKA 100; rođ. 14.09.1956.; OIB: 24736441934; M
14. MARINA VALJAK; HRVATICA; GUDOVAC, GUDOVAC 337; rođ. 03.09.1997.; OIB: 30040550004; Ž
15. SUZANA RAGUŽ PEHAR; HRVATICA; BJELOVAR, NOVE PLAVNICE 42; rođ. 22.09.1974.; OIB: 74546767685; Ž
16. MIRKO FEREŽA; HRVAT; BJELOVAR, MILANA I NASTE ROJC 1; rođ. 13.11.1959.; OIB: 35784765275; M
17. LEONARDA NESEK; HRVATICA; BJELOVAR, SV. ĆIRILA I METODA 15; rođ. 31.12.2001.; OIB: 74730753654; Ž
18. IVA SERTIĆ; HRVATICA; BJELOVAR, OSJEČKA 41; rođ. 15.05.1995.; OIB: 66825531685; Ž
19. MARTINA BEREŠ; HRVATICA; ŽDRALOVI, KNEZA VIŠESLAVA 40A; rođ. 12.11.1986.; OIB: 71534056349; Ž
20. VESNA TRNSKI; HRVATICA; BJELOVAR, KRIŽEVAČKA CESTA 13A; rođ. 23.12.1958.; OIB: 39546922926; Ž
21. MARIJAN CONER; HRVAT; BJELOVAR, LAVOSLAVA RUŽIČKE 15; rođ. 10.03.1956.; OIB: 33278132877; M

 

PREDSJEDNICA
MARIJA TROGRLIĆ-BLAŽINIĆ

 


 

REPUBLIKA HRVATSKA
GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO
GRADA BJELOVARA

KLASA: 013-03/21-01/21
URBROJ: 2103/01-21-6
BJELOVAR, 30. travnja 2021.

Na osnovi članaka 22. i 26. stavka 1. podstavka 1. i članka 53. stavka 4. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21), Gradsko izborno povjerenstvo Grada BJELOVARA, odlučujući o prijedlogu kandidacijske liste predlagatelja HRVATSKA SOCIJALNO – LIBERALNA STRANKA – HSLS, utvrdilo je, prihvatilo i objavljuje

PRAVOVALJANU KANDIDACIJSKU LISTU ZA IZBOR ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA GRADA BJELOVARA

HRVATSKA SOCIJALNO – LIBERALNA STRANKA – HSLS
Nositelj kandidacijske liste: DARIO HREBAK

Kandidatkinje/kandidati:

1. DARIO HREBAK; HRVAT; BJELOVAR, AUGUSTA ŠENOE 27; rođ. 11.09.1981.; OIB: 33717941930; M
2. IGOR BRAJDIĆ; HRVAT; BJELOVAR, MLINOVAC 1A; rođ. 10.08.1983.; OIB: 18127206968; M
3. ZLATKA PEMPER; HRVATICA; BJELOVAR, OSJEČKA 53; rođ. 26.02.1983.; OIB: 95604990022; Ž
4. DENIS HLADIŠ; HRVAT; BJELOVAR, MILANA ŠUFFLAYA 1; rođ. 22.11.1972.; OIB: 12340029993; M
5. MARIO HOLIČEK; HRVAT; BJELOVAR, ĐURE SUDETE 24; rođ. 06.05.1982.; OIB: 26777423322; M
6. SINIŠA KNEZIĆ; HRVAT; BJELOVAR, FRANJEVAČKA 16; rođ. 26.08.1972.; OIB: 51264764802; M
7. ĐURĐICA ĆASAR; HRVATICA; BJELOVAR, PLAVNIČKA 2; rođ. 02.04.1964.; OIB: 01826479820; Ž
8. JASNA GRGIĆ ŠKAURIN; HRVATICA; BJELOVAR, ŠIŠKA MENČETIĆA 15; rođ. 22.09.1973.; OIB: 30922112489; Ž
9. GORDANA TEREK; HRVATICA; STARE PLAVNICE, IVE TIJARDOVIĆA 42; rođ. 07.01.1964.; OIB: 51365312909; Ž
10. IGOR CRNOMARIĆ; HRVAT; BJELOVAR, ALEKSE BENIGARA 3; rođ. 22.04.1972.; OIB: 99351448669; M
11. GORAN ROMEK; HRVAT; BJELOVAR, JOZE KLJAKOVIĆA 7; rođ. 26.08.1990.; OIB: 58810446661; M
12. ŽELJKO ŽULIĆ; HRVAT; BJELOVAR, LOVRE MATAČIĆA 28; rođ. 26.01.1977.; OIB: 45881700331; M
13. KRISTINA KOCUR; HRVATICA; BJELOVAR, MARIJE JURIĆ ZAGORKE 95; rođ. 20.08.1986.; OIB: 30846427719; Ž
14. ZORAN TURUDIJA; NEPOZNATA; BJELOVAR, ANTUNA MIHANOVIĆA 8B; rođ. 22.04.1989.; OIB: 85502328116; M
15. SIMON MATIĆ; HRVAT; KLOKOČEVAC, KLOKOČEVAC 248; rođ. 10.06.1954.; OIB: 70447489774; M
16. JASNA PEČENJEV; HRVATICA; BJELOVAR, PETRA BIŠKUPA-VENE 33B; rođ. 27.03.1966.; OIB: 51555641128; Ž
17. RENATA CVJETKOVIĆ; HRVATICA; BJELOVAR, IVANA GREGURIĆA 1E; rođ. 26.08.1975.; OIB: 08428212741; Ž
18. MATEJA ŠPOLJARIĆ; HRVATICA; BREZA, BREZA 70; rođ. 06.10.1994.; OIB: 85047828151; Ž
19. ZDENKA HENC; HRVATICA; TROJSTVENI MARKOVAC, GRGURA KARLOVČANA 9; rođ. 30.05.1963.; OIB: 61480369430; Ž
20. MARIJANA DRAGIČEVIĆ; NEPOZNATA; BJELOVAR, ADALBERTA OPPITZA 8; rođ. 26.04.1989.; OIB: 33581825094; Ž
21. BRUNO ZADRO; HRVAT; BJELOVAR, ZVIJERCI 35; rođ. 16.01.1961.; OIB: 54753050433; M

 

PREDSJEDNICA
MARIJA TROGRLIĆ-BLAŽINIĆ

 


 

REPUBLIKA HRVATSKA
GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO
GRADA BJELOVARA

KLASA: 013-03/21-01/21
URBROJ: 2103/01-21-7
BJELOVAR, 30. travnja 2021.

Na osnovi članaka 22. i 26. stavka 1. podstavka 1. i članka 53. stavka 4. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21), Gradsko izborno povjerenstvo Grada BJELOVARA, odlučujući o prijedlogu kandidacijske liste predlagatelja MOST, utvrdilo je, prihvatilo i objavljuje

PRAVOVALJANU KANDIDACIJSKU LISTU ZA IZBOR ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA GRADA BJELOVARA

MOST
Nositelj kandidacijske liste: TOMISLAV KOZINA

Kandidatkinje/kandidati:

1. TOMISLAV KOZINA; HRVAT; PRESPA, PRESPA 6; rođ. 05.01.1976.; OIB: 09320321352; M
2. MILENA RADOTOVIĆ; HRVATICA; BJELOVAR, BRAĆE DIVIŠ 24; rođ. 31.03.1972.; OIB: 48904987322; Ž
3. VID HODAK; HRVAT; PRESPA, PRESPA 45A; rođ. 06.10.1960.; OIB: 52883031019; M
4. JOSIP ŠTULINA; HRVAT; BJELOVAR, IVANA VOLODERA 11; rođ. 18.03.1975.; OIB: 40419048254; M
5. IVANA KERES; HRVATICA; BJELOVAR, ANTUNA MIHANOVIĆA 8B; rođ. 01.03.1981.; OIB: 30022065079; Ž
6. MARIO BJELANOVIĆ; HRVAT; PRESPA, PRESPA 35D; rođ. 15.04.1994.; OIB: 62859469219; M
7. DRAŽEN PADOVIĆ; HRVAT; BJELOVAR, LJUDEVITA JONKEA 1A; rođ. 11.03.1971.; OIB: 64947864318; M
8. NIKOLINA DEJANOVIĆ; HRVATICA; GORNJE PLAVNICE, GORNJE PLAVNICE 3; rođ. 22.08.2002.; OIB: 67132050583; Ž
9. DAVOR NOVOSEL; HRVAT; BJELOVAR, MATE LOVRAKA 4B; rođ. 30.06.1963.; OIB: 30565806286; M
10. FRANJO PALFI; HRVAT; BJELOVAR, PETRA BIŠKUPA-VENE 9G; rođ. 07.01.1957.; OIB: 65012596046; M
11. MARIJANA JUKIĆ; HRVATICA; BJELOVAR, BARANJSKA 8B; rođ. 24.04.1980.; OIB: 26627296329; Ž
12. MARIJANA BJELANOVIĆ; HRVATICA; PRESPA, PRESPA 149; rođ. 17.06.1992.; OIB: 11078514387; Ž
13. IVANKA PADOVIĆ; HRVATICA; BJELOVAR, LJUDEVITA JONKEA 1A; rođ. 18.12.1972.; OIB: 45433657095; Ž
14. MIRJANA RADOČAJ-MARKOVIĆ; HRVATICA; BJELOVAR, TOME BAKAČA 38; rođ. 29.09.1977.; OIB: 07277342358; Ž
15. PETRA KOŽUL; HRVATICA; BJELOVAR, LJUBE BABIĆA 10; rođ. 01.06.1994.; OIB: 61494776429; Ž
16. DARKO JUKIĆ; HRVAT; BJELOVAR, BARANJSKA 8B; rođ. 01.05.1977.; OIB: 95417776117; M
17. RADMILA GRAČANAC; HRVATICA; PRESPA, PRESPA 105; rođ. 24.08.1965.; OIB: 25699628742; Ž
18. MARIJANA MARIN KOZINA; HRVATICA; PRESPA, PRESPA 6; rođ. 03.01.1977.; OIB: 38392145034; Ž
19. ANTON MARJAKAJ; HRVAT; BJELOVAR, BRAĆE DIVIŠ 24; rođ. 18.06.2002.; OIB: 17163120490; M
20. IRENA ŠTULINA; NEPOZNATA; BJELOVAR, IVANA VOLODERA 11; rođ. 15.07.1983.; OIB: 10564495844; Ž
21. BOŽICA PALFI; HRVATICA; BJELOVAR, PETRA BIŠKUPA-VENE 9G; rođ. 30.11.1958.; OIB: 66659971876; Ž

 

PREDSJEDNICA
MARIJA TROGRLIĆ-BLAŽINIĆ

 


 

REPUBLIKA HRVATSKA
GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO
GRADA BJELOVARA

KLASA: 013-03/21-01/21
URBROJ: 2103/01-21-8
BJELOVAR, 30. travnja 2021.

Na osnovi članaka 22. i 26. stavka 1. podstavka 1. i članka 53. stavka 4. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21), Gradsko izborno povjerenstvo Grada BJELOVARA, odlučujući o prijedlogu kandidacijske liste predlagatelja SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP, utvrdilo je, prihvatilo i objavljuje

PRAVOVALJANU KANDIDACIJSKU LISTU ZA IZBOR ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA GRADA BJELOVARA

SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP
Nositeljica kandidacijske liste: ANTONETA ĐOKIĆ

Kandidatkinje/kandidati:

1. ANTONETA ĐOKIĆ; HRVATICA; BJELOVAR, AKADEMIKA IVANA SUPEKA 3; rođ. 06.05.1982.; OIB: 98173653531; Ž
2. SANDRA FRČO; HRVATICA; BJELOVAR, PAVLEKA MIŠKINE 16C; rođ. 17.12.1972.; OIB: 85190811637; Ž
3. DOMAGOJ SPAČIL; HRVAT; BJELOVAR, JOHANA SEBASTIJANA BACHA 3; rođ. 26.07.1988.; OIB: 67832654710; M
4. DRAGAN BOLTIŽAR; HRVAT; BJELOVAR, ROBERTA FRANGEŠA – MIHANOVIĆA 2; rođ. 06.02.1966.; OIB: 68918929374; M
5. NATAŠA ĆURKOVIĆ; HRVATICA; BJELOVAR, BL. GRACIJA KOTORSKOG 8; rođ. 03.01.1981.; OIB: 77938513992; Ž
6. ŽELJKA RUSSO; HRVATICA; BJELOVAR, ANTE TRUMBIĆA 1; rođ. 07.01.1964.; OIB: 08142746025; Ž
7. IRINA DOŽUDIĆ BARIĆ; HRVATICA; BJELOVAR, IVANA VITEZA TRNSKOG 18; rođ. 02.06.1986.; OIB: 13835738929; Ž
8. RADOSLAV JAMBRUŠIĆ; HRVAT; BJELOVAR, LAVOSLAVA RUŽIČKE 19; rođ. 03.09.1956.; OIB: 46071870028; M
9. JOSIP PALAIĆ; HRVAT; ŽDRALOVI, KRALJA TOMISLAVA 50; rođ. 06.01.1999.; OIB: 23822022056; M
10. ANTONIO DOKIĆ; HRVAT; BJELOVAR, VINKA DVORŽAKA 13; rođ. 24.10.1992.; OIB: 07289951922; M
11. MATO MEDVAR; HRVAT; OBROVNICA, OBROVNICA 19; rođ. 12.10.1959.; OIB: 29328522881; M
12. ŽELJKO VOLAJ; HRVAT; BJELOVAR, MALE SREDICE 16; rođ. 16.12.1972.; OIB: 26309653729; M
13. BRANIMIR ROLAND; HRVAT; BJELOVAR, KRSTE FRANKOPANA 67; rođ. 23.11.1973.; OIB: 11962757722; M
14. MARIJA CORELJ; HRVATICA; BJELOVAR, KRSTE FRANKOPANA 14; rođ. 18.01.1953.; OIB: 42424603702; Ž
15. BOŽA SPAČIL; HRVATICA; BJELOVAR, JOHANA SEBASTIJANA BACHA 3; rođ. 20.01.1963.; OIB: 84551592350; Ž
16. DARIJAN MILINOVIĆ; HRVAT; BJELOVAR, JAKOVA GOTOVCA 21; rođ. 02.07.1995.; OIB: 08531364292; M
17. EMA ĆOŠIĆ; HRVATICA; BJELOVAR, ANTE KOVAČIĆA 30; rođ. 21.12.1982.; OIB: 83646721113; Ž
18. ANTON DJOKIĆ; HRVAT; BJELOVAR, NASELJE KRALJA ZVONIMIRA 3/3; rođ. 01.02.1954.; OIB: 32497288993; M
19. MATEA RODIĆ; HRVATICA; BJELOVAR, ANDRIJE KAČIĆA – MIOŠIĆA 22A; rođ. 05.09.1999.; OIB: 46708450924; Ž
20. IVAN SABLJAK; HRVAT; NOVI PAVLJANI, NOVI PAVLJANI 11; rođ. 29.07.1953.; OIB: 18517938370; M
21. STJEPAN PRSTEC; HRVAT; BJELOVAR, ZAGREBAČKA 9; rođ. 22.11.1991.; OIB: 21935683884; M

 

PREDSJEDNICA
MARIJA TROGRLIĆ-BLAŽINIĆ

Privitci

Back to top