Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Pravovaljane kandidature za izbor gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Bjelovara

REPUBLIKA HRVATSKA
GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO
GRADA BJELOVARA

KLASA: 013-03/21-01/22
URBROJ: 2103/01-21-1
BJELOVAR, 30. travnja 2021.

Na osnovi članka 22. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21), Gradsko izborno povjerenstvo Grada BJELOVARA, odlučujući o prijedlogu kandidature predlagatelja HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ, HRVATSKA DEMOKRŠĆANSKA STRANKA – HDS, utvrdilo je i prihvatilo

PRAVOVALJANU KANDIDATURU ZA IZBOR GRADONAČELNIKA I ZAMJENIKA GRADONAČELNIKA GRADA BJELOVARA

Kandidat: ZORAN BIŠĆAN; BJELOVAR, ANTE TRUMBIĆA 4A; rođ. 17.09.1971.; OIB: 25498512925; M
Kandidat za zamjenika: NENAD MARTINOVSKI; BJELOVAR, FRANCA PREŠERNA 4; rođ. 13.10.1979.; OIB: 07804554558; M

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
HRVATSKA DEMOKRŠĆANSKA STRANKA – HDS

PREDSJEDNICA
MARIJA TROGRLIĆ-BLAŽINIĆ

 


 

REPUBLIKA HRVATSKA
GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO
GRADA BJELOVARA

KLASA: 013-03/21-01/22
URBROJ: 2103/01-21-2
BJELOVAR, 30. travnja 2021.

Na osnovi članka 22. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21), Gradsko izborno povjerenstvo Grada BJELOVARA, odlučujući o prijedlogu kandidature predlagatelja SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP, utvrdilo je i prihvatilo

PRAVOVALJANU KANDIDATURU ZA IZBOR GRADONAČELNIKA I ZAMJENIKA GRADONAČELNIKA GRADA BJELOVARA

Kandidatkinja: ANTONETA ĐOKIĆ; BJELOVAR, AKADEMIKA IVANA SUPEKA 3; rođ. 06.05.1982.; OIB: 98173653531; Ž
Kandidat za zamjenika: DOMAGOJ SPAČIL; BJELOVAR, JOHANA SEBASTIJANA BACHA 3; rođ. 26.07.1988.; OIB: 67832654710; M

SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP

PREDSJEDNICA
MARIJA TROGRLIĆ-BLAŽINIĆ

 


 

REPUBLIKA HRVATSKA
GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO
GRADA BJELOVARA

KLASA: 013-03/21-01/22
URBROJ: 2103/01-21-3
BJELOVAR, 30. travnja 2021.

Na osnovi članka 22. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21), Gradsko izborno povjerenstvo Grada BJELOVARA, odlučujući o prijedlogu kandidature predlagatelja CENTAR, DEMOKRATI, utvrdilo je i prihvatilo

PRAVOVALJANU KANDIDATURU ZA IZBOR GRADONAČELNIKA I ZAMJENIKA GRADONAČELNIKA GRADA BJELOVARA

Kandidatkinja: DANIJELA HAJDINJAK PRIHIĆ; BJELOVAR, ISTARSKA 20A; rođ. 12.11.1984.; OIB: 67407484696; Ž
Kandidatkinja za zamjenicu: BOJANA HRIBLJAN; BJELOVAR, FRANJEVAČKA 11A; rođ. 16.10.1965.; OIB: 57783008127; Ž

CENTAR DEMOKRATI

PREDSJEDNICA
MARIJA TROGRLIĆ-BLAŽINIĆ

 


 

REPUBLIKA HRVATSKA
GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO
GRADA BJELOVARA

KLASA: 013-03/21-01/22
URBROJ: 2103/01-21-4
BJELOVAR, 30. travnja 2021.

Na osnovi članka 22. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21), Gradsko izborno povjerenstvo Grada BJELOVARA, odlučujući o prijedlogu kandidature predlagatelja HRVATSKA SOCIJALNO – LIBERALNA STRANKA – HSLS, utvrdilo je i prihvatilo

PRAVOVALJANU KANDIDATURU ZA IZBOR GRADONAČELNIKA I ZAMJENIKA GRADONAČELNIKA GRADA BJELOVARA

Kandidat: DARIO HREBAK; BJELOVAR, AUGUSTA ŠENOE 27; rođ. 11.09.1981.; OIB: 33717941930; M
Kandidat za zamjenika: IGOR BRAJDIĆ; BJELOVAR, MLINOVAC 1A; rođ. 10.08.1983.; OIB: 18127206968; M

HRVATSKA SOCIJALNO – LIBERALNA STRANKA – HSLS

PREDSJEDNICA
MARIJA TROGRLIĆ-BLAŽINIĆ

 


 

REPUBLIKA HRVATSKA
GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO
GRADA BJELOVARA

KLASA: 013-03/21-01/22
URBROJ: 2103/01-21-5
BJELOVAR, 30. travnja 2021.

Na osnovi članka 22. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21), Gradsko izborno povjerenstvo Grada BJELOVARA, odlučujući o prijedlogu kandidature predlagatelja MOST, utvrdilo je i prihvatilo

PRAVOVALJANU KANDIDATURU ZA IZBOR GRADONAČELNIKA I ZAMJENIKA GRADONAČELNIKA GRADA BJELOVARA

Kandidat: TOMISLAV KOZINA; PRESPA, PRESPA 6; rođ. 05.01.1976.; OIB: 09320321352; M
Kandidat za zamjenika: VID HODAK; PRESPA, PRESPA 45A; rođ. 06.10.1960.; OIB: 52883031019; M

MOST

PREDSJEDNICA
MARIJA TROGRLIĆ-BLAŽINIĆ

 


 

REPUBLIKA HRVATSKA
GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO
GRADA BJELOVARA

KLASA: 013-03/21-01/22
URBROJ: 2103/01-21-6
BJELOVAR, 30. travnja 2021.

Na osnovi članka 22. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21), Gradsko izborno povjerenstvo Grada BJELOVARA, odlučujući o prijedlogu kandidature predlagatelja DOMOVINSKI POKRET – DP, utvrdilo je i prihvatilo

PRAVOVALJANU KANDIDATURU ZA IZBOR GRADONAČELNIKA I ZAMJENIKA GRADONAČELNIKA GRADA BJELOVARA

Kandidat: DRAŽEN MEDVED; BJELOVAR, OSJEČKA 8; rođ. 23.04.1966.; OIB: 42113620014; M
Kandidat za zamjenika: MATEO HORVAT; LETIČANI, LETIČANI 10; rođ. 28.05.1995.; OIB: 22609240004; M

DOMOVINSKI POKRET – DP

PREDSJEDNICA
MARIJA TROGRLIĆ-BLAŽINIĆ

Privitci

Back to top