PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA za provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za predmet nabave: ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE I. OSNOVNE ŠKOLE BJELOVAR , na adresi Ulica Željka Sabola 14, Bjelovar

Evidencijski broj nabave: 2-07-Ra/20

Privitci

Back to top
Skip to content