Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za provedbu otvorenog postupka javne nabave roba velike vrijednosti za predmet nabave: ZELENA MREŽA BJELOVARA

KLASA : 406-01/24-01/02
URBROJ : 2103-1-05-3-24-4
Evidencijski broj nabave: 3-06-Ro/24

  • GRUPA 1 – Nabava i sadnja drveća i bilja na području Grada Bjelovara u sklopu projekta „ZELENA MREŽA BJELOVARA“- razne lokacije u gradu Bjelovaru
  • GRUPA 2 – Nabava i ugradnja urbane opreme u sklopu projekta „ ZELENA MREŽA BJELOVARA“ – razne lokacije u gradu Bjelovaru

Sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/2016 i 114/2020) naručitelj Grad Bjelovar, prije pokretanja postupka javne nabave roba velike vrijednosti, provodi analizu tržišta u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s nabavom.

Naručitelj Grad Bjelovar, traži ili prihvaća savjet neovisnih stručnjaka, nadležnih tijela ili sudionika na tržištu koji može koristiti u planiranju i provedbi postupka nabave te izradi dokumentacije o nabavi, pod uvjetom da takvi savjeti ne dovode do narušavanja tržišnog natjecanja te da ne krše načela zabrane diskriminacije i transparentnosti.

Prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu javnih roba naručitelj je opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora stavio na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Savjetovanje traje zaključno sa 29. 01. 2024. godine.

Sve savjete i primjedbe u svezi sa cjelokupnom Dokumentacijom za javno nadmetanje: ZELENA MREŽA BJELOVARA

  • GRUPA 1 – Nabava i sadnja drveća i bilja na području Grada Bjelovara u sklopu projekta „ZELENA MREŽA BJELOVARA“- razne lokacije u gradu Bjelovaru
  • GRUPA 2 – Nabava i ugradnja urbane opreme u sklopu projekta „ ZELENA MREŽA BJELOVARA“- razne lokacije u gradu Bjelovaru uputite preko sustava EOJN RH (Prethodna savjetovanja).

Nakon provedenog savjetovanja, naručitelj Grad Bjelovar će razmotriti sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te ga objaviti preko sustava EOJN RH (Prethodno savjetovanje), a prije objave nadmetanja u EOJN RH.

Objava o prethodnom savjetovanju dostupna je na elektroničkom oglasniku javne nabave RH pod brojem: 2024/S PCINF-0000163 – Informacije o prethodnom savjetovanju, link: Projekt ZELENA MREŽA BJELOVARA; https://eojn.hr/prior-consultation-ca/680

Privitci

Back to top
Skip to content