Prethodno savjetovanje za nabavu “Izgradnja ceste sa infrastrukturom u naselju Sjever I – drugi dio – Faza II, u Bjelovaru”

Podaci o naručitelju
Naziv: GRAD BJELOVAR
Nacionalni reg. broj: 18970641692
Adresa: Trg Eugena Kvaternika 2, 43000 Bjelovar, Hrvatska

Podaci o postupku nabave

Naziv postupka nabave: Izgradnja ceste sa infrastrukturom u naselju Sjever I – drugi dio – Faza II, u Bjelovaru
Evidencijski broj nabave: 4-06-Ra/24
Vrsta postupka javne nabave: Otvoreni postupak
Procijenjena vrijednost nabave: 700.000,00 EUR

Temeljem članka 198. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16 i 114/22) i članka 9. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 101/17 i 144/20) naručitelj provodi prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, te objavljuje opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora na prethodno savjetovanje.

Podaci o pristupu prethodnom savjetovanju

Ovim putem obavještavamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da mogu elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN RH dostaviti naručitelju svoje primjedbe i prijedloge u vezi s informacijama i dokumentacijom.

Objavljenim informacijama i dokumentima ovog prethodnog savjetovanja pristupa se putem poveznice: Prethodno savjetovanje.

Putem iste poveznice omogućeno je slanje primjedbi i prijedloga vezanih uz prethodno savjetovanje, pristup odgovorima naručitelja i ažuriranoj dokumentaciji kao i Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima. Gospodarski subjekti koji se putem EOJN zainteresiraju za prethodno savjetovanje biti će putem sandučića obaviješteni o novim objavama vezanim za ovo savjetovanje.

Detaljne upute vezane za slanje primjedbi i prijedloga unutar prethodnog savjetovanja dostupne su na stranicama EOJN RH Upute.

Prethodno savjetovanje traje do: 25.04.2024

Nakon provedenog savjetovanja naručitelj će razmotriti sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata i izraditi Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te ga objaviti u EOJN RH.

Privitci

Back to top
Skip to content