Prijedlog plana za javnu raspravu UPU „TURISTIČKA ZONA VELIKO KORENOVO“

Na temelju članka 94. i 96. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19) i Zaključka Gradonačelnika o utvrđivanju Prijedloga Urbanističkog plana uređenja „TURISTIČKA ZONA VELIKO KORENOVO“, klasa : 350-02/19-01/17, ur. broj : 2103/01-01-20-66 od 25.9.2020. nositelj izrade plana, Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora Grada Bjelovara, objavljuje ovaj prijedlog plana za javnu raspravu UPU „TURISTIČKA ZONA VELIKO KORENOVO“.,

Pogledajte dokumentaciju u privitku.

Privitci

Back to top
Skip to content