Prijedlog za javnu raspravu Urbanističkog plana uređenja „KOMPLEKSA STAROG PAROMLINA“

Na temelju članka 94. i 96. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13, 65/17 i 114/18) i Zaključka Gradonačelnika o utvrđivanju Prijedloga Urbanističkog plana uređenja „KOMPLEKSA STAROG PAROMLINA“, klasa : 350-02/17-01/13, ur. broj : 2103/01-01-19-78 od 18.3.2019. Grad Bjelovar, Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora kao nositelj izrade objavljuje :

 

Prijedlog za javnu raspravu

Urbanističkog plana uređenja „KOMPLEKSA STAROG PAROMLINA“ koji sadrži :

      Grafički dio

      Tekstualni dio sa sažetkom za javnost

 

Privitci

Back to top
Skip to content