Prilozi uz Javni poziv za financiranje jednogodišnjih programa i projekata udruga Grada Bjelovara za 2019. godinu