Proračun Grada Bjelovara za 2021. godinu – Vodič za građane

Gradsko vijeće Grada Bjelovara donijelo je Proračun Grada Bjelovara za 2021. godinu na 29. sjednici koja se održala 15. prosinca 2020. godine. Proračun Grada Bjelovara za 2021. godinu iznosi 276.060.245,00 kuna, unutar kojeg su planirani i vlastiti te ostali prihodi proračunskih korisnika u iznosu od 68.838.270,40 kuna.

Proračun grada Bjelovara za 2021. godinu – vodič za građane

Privitci

Back to top
Skip to content