Proračun Grada Bjelovara za 2024. godinu – Vodič za građane

Gradsko vijeće Grada Bjelovara donijelo je Proračun Grada Bjelovara za 2024. godinu na 21. sjednici, koja se održala 28. studenog 2023. godine. Proračun Grada Bjelovara za 2024. godinu iznosi 89.061.605,00 eura, unutar kojeg su planirani i vlastiti i ostali prihodi, a sukladno tome, i rashodi proračunskih korisnika Grada Bjelovara: Dječji vrtić Bjelovar, I. – V. Osnovna škola, Narodna knjižnica „Petar Preradović“, Gradski muzej Bjelovar, Kulturni i multimedijski centar, Javna vatrogasna postrojba i Veleučilište u Bjelovaru, u ukupnom iznosu od 11.921.402,45 eura.

U nastavku preuzmite dokument.

Privitci

Back to top
Skip to content