Provedba mjera zaštite zgrade „Vodotehna“, Trg hrvatskih branitelja 14, Bjelovar

NAZIV OPERACIJE: Provedba mjera zaštite zgrade „Vodotehna“, Trg hrvatskih branitelja 14, Bjelovar

“Provedba mjera zaštite kulturne baštine oštećene u seriji potresa s epicentrom na području Sisačko-moslavačke županije počevši od 28. prosinca 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Koprivničko-križevačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije”

Vrijednost projekta: 3.219.380,46 €
Iznos sufinanciranja: 100 %
Razdoblje provedbe: 26.1.2023-30.6.2023

Opis projekta: Građevina koja se nalazi u Bjelovaru na adresi Trg hrvatskih branitelja 14, 43000 Bjelovar, ima javnu i društvenu namjenu.

Zgrada je izgrađena na prijelazu 19. i 20. stoljeća prema projektnoj dokumentaciji datiranoj iz 1896. godine. Konstruktivni sustavi objekta riješeni su materijalima karakterističnima za razdoblje izgradnje – puna opeka od gline, betona, čelika i kamena i drveta.

Zgrada javne i društvene namjene – na adresi Trg hrvatskih branitelja 14, 43 000 Bjelovar oštećena je u seriji potresa koji su zahvatili područje Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije.

Zgrada je u seriji potresa doživjela konstruktivna i nekonstruktivna oštećenja. Vizualnim pregledom utvrđena su oštećenja ležaja stropne konstrukcije (drvenog grednika) – horizontalni pomak, vertikalne i horizontalne pukotine na konstruktivnim i nekonstruktivnim elementima, otvaranje pukotina na dilatacijskim elementima konstrukcije, oštećenja dimnjaka te oštećenja vijenca. Zgrada pripada kulturno-povijesnoj urbanoj cjelini grada Bjelovara i zaštićeno je kulturno dobro utvrđeno Rješenjem Ministarstva kulture i medija, upisano u Registar kulturnih dobara RH podbrojem Z-3164 te je za njega ishođeno dopuštenje za radove prema Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.

Na osnovi vizualnog pregleda, uvida u postojeću dokumentaciju, ocjene stanja konstruktivnih i svih drugih elemenata zgrade te proračuna otpornosti konstrukcijskih elemenata utvrđeno je da je zgrada pogodna za obnovu.

Prilikom potresa došlo je do oštećenja nosive konstrukcije zgrade. S obzirom na to da se radi konstrukciji koja ima relativno malu otpornost na potres, potrebno ju je pojačati kako bi joj se povećala razina otpornosti na potres. Nakon konstrukcijskog pojačanja građevine konstrukcija postiže dostatnu mehaničku otpornost i stabilnost zgrade na potresno djelovanje za potresnu obnovu razine 3 prema Tehničkom propisu o izmjeni i dopunama Tehničkog propisa za građevinske konstrukcije (NN 75/2020).

Back to top
Skip to content