Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u naselju Stare Plavnice

OVAJ PROJEKT SUFINANCIRAN JE SREDSTVIMA EUROPSKE UNIJE
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

Naziv projekta: Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u naselju Stare Plavnice (Staroplavnička ulica, LC 37021)

PROGRAM RURALNOG RAZVOJA 2014. – 2020.

Udio sufinanciranja: 85% EU, 15% RH
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja

Naziv projekta:
Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u naselju Stare Plavnice (Staroplavnička ulica, LC 37021)

Korisnik projekta:
Grad Bjelovar

Kratki opis projekta:

Projekt „Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u naselju Stare Plavnice (Staroplavnička ulica, LC 37021)“ financiran je sredstvima Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj u okviru Mjere 07 „ Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020., Podmjere 7.2. „Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije“, Operacije 7.2.2. „Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta“. Projekt uključuje građevinske radove na rekonstrukciji nerazvrstane ceste u naselju Stare Plavnice s ciljem poticanja lokalnog razvoja i povećanje kvalitete života u ruralnom području poboljšanjem komunalne infrastrukture. Projekt pridonosi povezanosti naselja od javnih, poslovnih, gospodarskih i drugih infrastrukturnih objekata. Poboljšanjem komunalne infrastrukture omogućava se povezivanje naselja u kojima se nalaze poslovni i gospodarski objekti te sajamski prostor i objekt društvene namjene. Očekivani rezultati projekta su rekonstruirana cesta ukupne dužine 2.537,79 metara, poboljšanje kvalitete življenja za 673 stanovnika naselja Stare Plavnice, poboljšanje povezanosti naselja do javnih, poslovnih, gospodarskih i drugih infrastrukturnih objekata, te povezanost do 4 poslovna i gospodarska objekta, prostora za održavanje međunarodnog poljoprivrednog sajma i 1 objekta javno- društvene namjene.

Ukupna vrijednost projekta:
5.248.502,50 kn

Odobrena sredstva:
5.238.502,50 kn (100% sufinanciran iz Programa ruralnog razvoja, 85% EU, 15% RH)

Razdoblje provedbe projekta:
24 mjeseca (08. studenog 2018. – 08. studenog 2020.)

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja

Back to top
Skip to content