Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Sadržaj odluka sa 6. sjednice Gradskog vijeća Grada Bjelovara

Gradsko vijeće Grada Bjelovara na 6. sjednici održanoj 26. siječnja 2018. godine donijelo je sljedeće akte:

 1. Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Grada Bjelovara od 2018. do 2023. godine;
 2. Izmjene i dopune Statuta Grada Bjelovara;
 3. Izmjene i dopune Poslovnika Gradskog vijeća Grada Bjelovara;
 4. Odluka o izradi III. (ciljanih) izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Bjelovara;
 5. Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području grada Bjelovara;
 6. Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području grada Bjelovara;
 7. Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada;
 8. Odluka o postupku i visini naknade za osnivanje prava služnosti na nerazvrstanim cestama i ostalim javnim površinama kojima upravlja Grad Bjelovar;
 9. Program općih mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Bjelovara od 2018. do 2020. godine;
 10. Odluka o potporama poljoprivredi za razdoblje od 2018. do 2020. godine;
 11. Odluka o proširenju Poslovne zone JUG;
 12. Odluka o proširenju Poslovne zone ISTOK;
 13. Pravilnik o uvjetima i mjerilima za raspodjelu sredstava za provedbu Programa sanacije i obnove pročelja i krovova građevina;
 14. Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za prodaju zemljišta u Poslovnoj zoni „Novi Borik – Lepirac“;
 15. Odluka o utvrđivanju teksta Sporazuma o međusobnoj suradnji i prijenosu investitorskih prava.

Privitci

Back to top
Skip to content