Sadržaj odluka sa 6. sjednice Gradskog vijeća Grada Bjelovara

Gradsko vijeće Grada Bjelovara na 6. sjednici održanoj 26. siječnja 2018. godine donijelo je sljedeće akte:

 1. Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Grada Bjelovara od 2018. do 2023. godine;
 2. Izmjene i dopune Statuta Grada Bjelovara;
 3. Izmjene i dopune Poslovnika Gradskog vijeća Grada Bjelovara;
 4. Odluka o izradi III. (ciljanih) izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Bjelovara;
 5. Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području grada Bjelovara;
 6. Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području grada Bjelovara;
 7. Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada;
 8. Odluka o postupku i visini naknade za osnivanje prava služnosti na nerazvrstanim cestama i ostalim javnim površinama kojima upravlja Grad Bjelovar;
 9. Program općih mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Bjelovara od 2018. do 2020. godine;
 10. Odluka o potporama poljoprivredi za razdoblje od 2018. do 2020. godine;
 11. Odluka o proširenju Poslovne zone JUG;
 12. Odluka o proširenju Poslovne zone ISTOK;
 13. Pravilnik o uvjetima i mjerilima za raspodjelu sredstava za provedbu Programa sanacije i obnove pročelja i krovova građevina;
 14. Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za prodaju zemljišta u Poslovnoj zoni „Novi Borik – Lepirac“;
 15. Odluka o utvrđivanju teksta Sporazuma o međusobnoj suradnji i prijenosu investitorskih prava.

Privitci

Back to top
Skip to content