Sadržaj odluka sa 7. sjednice Gradskog vijeća Grada Bjelovara

Gradsko vijeće Grada Bjelovara na 7. sjednici održanoj 19. ožujka 2018. godine donijelo je sljedeće akte:

 1. Pravilnik o kriterijima, uvjetima i postupku otpisa nenaplativih potraživanja;
 2. Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Bjelovara za 2017. godinu;
 3. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu;
 4. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2017. godinu;
 5. izmjene i dopune Proračuna Grada Bjelovara za 2018. godinu;
 6. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Bjelovara;
 7. Odluka o osnivanju Poslovne zone Korenovo;
 8. Odluka o sufinanciranju uklanjanja, zbrinjavanja azbestnih pokrova i postavljanja novog pokrova na objektima s područja grada Bjelovara;
 9. Pravilnika o sufinanciranju uklanjanja, zbrinjavanja azbestnih pokrova i postavljanja novog pokrova na objektima s područja grada Bjelovara;
 10. Odluka o prodaji zemljišta u Poslovnoj zoni Novi Borik-Lepirac, kčbr. 3735, k.o. Grad Bjelovar;
 11. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu gradonačelnika Grada Bjelovara za razdoblje srpanj – prosinac 2017. godine;
 12. Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu Gradskog savjeta mladih Grada Bjelovara za 2017. godinu;
 13. Plana mreže dječjih vrtića na području grada Bjelovara;
 14. Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u Gradu Bjelovaru za 2018. godinu;
 15. Odluke o odabiru ponuditelja i dodjeli koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na:
  1. I dimnjačarskom području grada Bjelovara;
  2. III dimnjačarskom području grada Bjelovara;
  3. IV dimnjačarskom području grada Bjelovara;
 16. Zaključak o prihvaćanju Informacije vezane uz nedonošenje Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2017. godinu.

 

Privitci

Back to top
Skip to content