Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Sadržaj odluka sa 7. sjednice Gradskog vijeća Grada Bjelovara

Gradsko vijeće Grada Bjelovara na 7. sjednici održanoj 19. ožujka 2018. godine donijelo je sljedeće akte:

 1. Pravilnik o kriterijima, uvjetima i postupku otpisa nenaplativih potraživanja;
 2. Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Bjelovara za 2017. godinu;
 3. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu;
 4. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2017. godinu;
 5. izmjene i dopune Proračuna Grada Bjelovara za 2018. godinu;
 6. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Bjelovara;
 7. Odluka o osnivanju Poslovne zone Korenovo;
 8. Odluka o sufinanciranju uklanjanja, zbrinjavanja azbestnih pokrova i postavljanja novog pokrova na objektima s područja grada Bjelovara;
 9. Pravilnika o sufinanciranju uklanjanja, zbrinjavanja azbestnih pokrova i postavljanja novog pokrova na objektima s područja grada Bjelovara;
 10. Odluka o prodaji zemljišta u Poslovnoj zoni Novi Borik-Lepirac, kčbr. 3735, k.o. Grad Bjelovar;
 11. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu gradonačelnika Grada Bjelovara za razdoblje srpanj – prosinac 2017. godine;
 12. Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu Gradskog savjeta mladih Grada Bjelovara za 2017. godinu;
 13. Plana mreže dječjih vrtića na području grada Bjelovara;
 14. Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u Gradu Bjelovaru za 2018. godinu;
 15. Odluke o odabiru ponuditelja i dodjeli koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na:
  1. I dimnjačarskom području grada Bjelovara;
  2. III dimnjačarskom području grada Bjelovara;
  3. IV dimnjačarskom području grada Bjelovara;
 16. Zaključak o prihvaćanju Informacije vezane uz nedonošenje Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2017. godinu.

 

Privitci

Back to top
Skip to content