Sadržaj odluka s 3. sjednice Gradskog vijeća Grada Bjelovara


Na 3. sjednici Gradskog vijeća Grada Bjelovara, održanoj 7. rujna 2017. godine, doneseni su sljedeći akti:

 1. Odluke o dodjeli Zlatne plakete „ Grb Grada Bjelovara“;
 2. Odluke o dodjeli Pečata Grada Bjelovara;
 3. Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Bjelovara za 2017. godinu;
 4. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu;
 5. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2017. godinu;
 6. Izmjene i dopune:
 7. Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Bjelovara za 2017. godinu;
 8. Programa javnih potreba u školstvu Grada Bjelovara za 2017. godinu;
 9. Programa javnih potreba u kulturi Grada Bjelovara za 2017. godinu;
 10. Programa javnih potreba u sportu Grada Bjelovara za 2017. godinu;
 11. Programa javnih potreba u vatrogastvu, zaštiti i spašavanju Grada Bjelovara za 2017. godinu;
 12. Programa socijalno–zdravstvenih potreba Grada Bjelovara za 2017. godinu;
 13. Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2017. godinu;
 14. Izmjene i dopune Proračuna Grada Bjelovara za 2017. godinu;
 15. Zaključak o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o radu Gradonačelnika Grada Bjelovara za razdoblje siječanj-lipanj 2017. godine;
 16. Analiza stanja sustava civilne zaštite Grada Bjelovara za 2016. godinu;
 17. Plan razvoja sustava civilne zaštite Grada Bjelovara za 2017. godinu;
 18. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Bjelovara;
 19. Pravilnik za provedbu uklanjanja krovnih pokrova koji sadrže azbest na području Grada Bjelovara;
 20. Odluka o sufinanciranju troškova uklanjanja krovnih pokrova koji sadrže azbest na području Grada Bjelovara;
 21. Odluka o sudjelovanju Grada Bjelovara u natječaju LIFE, potprogramu Okoliš, prioritetno područje Okoliš i učinkovitost resursa (ENV) (2017).

Privitci

Back to top
Skip to content