Sadržaj odluka sa 3. sjednice Gradskog vijeća Grada Bjelovara

Gradsko vijeće Grada Bjelovara je na 3. sjednici održanoj 14. rujna 2021. godine donijelo sljedeće akte:

 

Privitci

Back to top
Skip to content