Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Sadržaj odluka sa 30. sjednice Gradskog vijeća Grada Bjelovara

Gradsko vijeće Grada Bjelovara, na 30. sjednici održanoj 15. siječnja 2021. godine, donijelo je sljedeću odluku:

Odluka o prijenosu ušteđenih sredstava s osnove naknada vijećnicima Gradskog vijeća i članovima radnih tijela za stradale od potresa u Petrinji

Privitci

Back to top
Skip to content