Sadržaj odluka sa 32. sjednice Gradskog vijeća Grada Bjelovara

Gradsko vijeće Grada Bjelovara, na 32. sjednici održanoj 22. veljače 2021. godine, donijelo je sljedeće akte:

1. Statut Grada Bjelovara

2. Poslovnik Gradskog vijeća Grada Bjelovara

3. Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za Grad Bjelovar u 2021. godini

4. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o zaključcima stručne analize zaprimljenih inicijativa u svrhu utvrđivanja osnovanosti pokretanja postupka za izradu i donošenje prostornog plana odnosno njegovih izmjena i dopuna za razdoblje od 1.1.2019. do 31.12.2020.

5. Odluku o odricanju od potraživanja prema Republici Hrvatskoj u svrhu realizacije darovanja nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske obuhvaćenih „Poslovnom zonom Korenovo“

Privitci

Back to top
Skip to content