Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Sadržaj odluka sa 32. sjednice Gradskog vijeća Grada Bjelovara

Gradsko vijeće Grada Bjelovara, na 32. sjednici održanoj 22. veljače 2021. godine, donijelo je sljedeće akte:

1. Statut Grada Bjelovara

2. Poslovnik Gradskog vijeća Grada Bjelovara

3. Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za Grad Bjelovar u 2021. godini

4. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o zaključcima stručne analize zaprimljenih inicijativa u svrhu utvrđivanja osnovanosti pokretanja postupka za izradu i donošenje prostornog plana odnosno njegovih izmjena i dopuna za razdoblje od 1.1.2019. do 31.12.2020.

5. Odluku o odricanju od potraživanja prema Republici Hrvatskoj u svrhu realizacije darovanja nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske obuhvaćenih „Poslovnom zonom Korenovo“

Privitci

Back to top
Skip to content