Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Skraćeni zapisnik sa 27. sjednice Gradskog vijeća

KLASA: 021-05/20-01/08
URBROJ: 2103/01-02-20-3

Skraćeni zapisik sa 27. sjednice Gradskog vijeća Grada Bjelovara održane 15. rujna 2020. godine putem videokonferencije s početkom u 16,00 sati.

Privitci

Back to top
Skip to content