Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 01-2006

GRADSKO VIJEĆE GRADA BJELOVARA

 1. Odluka o izmjenama i dopunama Izjave o osnivanju trgovačkog društva Poslovni park Bjelovar d.o.o.
 2. Zaključak o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Bjelovara za 2005. godinu
 3. Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Bjelovara za 2005. godinu
 4. Odluka o utvrđivanju visine jednogodišnje naknade za korištenje poljoprivrednog zemljišta
 5. Zaključak o osnivanju Povjerenstva za otvaranje ponuda po natječajima za prodaju i zakup poljoprivrdnog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Bjelovara
 6. Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Gradskog povjerenstva za procjenu štete od elementarnih nepogoda

GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA BJELOVARA

 1. Poslovnik Gradskog poglavarstva Grada Bjelovara
 2. Odluka o utvrđivanju teksta IV dodatka ugovoru o održavanju i zaštiti nerazvrstanih cesta na području Grada Bjelovara
 3. Odluka o utvrđivanju teksta II dodatka Ugovoru o održavanju komunalne opreme na području Grada Bjelovara
 4. Odluka o utvrđivanju teksta V dodatka Ugovoru o održavanju javnih zelenih površina na području Grada Bjelovara
 5. Odluka o utvrđivanju teksta III dodatka ugovoru o održavanju objekata I uređaja javne rasvjete na području Grada Bjelovara
 6. Odluka o utvrđivanju teksta II dodatka ugovoru o obavljanju poslova postavljanja I nabave svečane božićne rasvjete na području Grada Bjelovara
 7. Plan nabave vrijednosti jednake ili veće od 200.000,00 kn u 2006. godini Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i uređenje prostora
 8. Odluka o osnivanju Stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave prema Planu nabave vrijednosti jednake ili veće od 200.000,00 kn u 2006. godini Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i uređenje prostora
 9. Plan nabave vrijednosti jednake ili veće od 200.000,00 kn u 2006. godini uz sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
 10. Odluka o osnivanju Stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave prema Planu nabave vrijednosti jednake ili veće od 200.000,00 kn koje sufinancira Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u 2006. godini
 11. Plan nabave za nabave malih vrijednosti u 2006. godini Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i uređenje prostora
 12. Odluka o osnivanju Stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave prema Planu nabave malih vrijednosti u 2006. godini Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i uređenje prostora
 13. Plan nabave roba, radova i usluga male vrijednosti Upravnog odjela za gospodarstvo za 2006. godinu
 14. Odluka o osnivanju Stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave prema planovima nabave u Upravnom odjelu za gospodarstvo Grada Bjelovara za 2006. godinu
 15. Izmjena Plana nabave osobnog vozila
 16. Plan nabave uredskog namještaja u 2006. godini
 17. Odluka o prodaji osobnog vozila u vlasništvu Grada Bjelovara
 18. Odluka o darovanju računalne Prekršajnom sudu Bjelovar
 19. Rješenje o razrješenju dužnosti pročelnika Upravnog odjela za gospodarstvo Grada Bjelovara
 20. Rješenje o imenovanju vršiteljice dužnosti pročelnice Upravnog odjela za gospodarstvo Grada Bjelovara
 21. Rješenje o razrješenju Željka Seleša člana Povjerenstva za određivanje prioritetnih športskih udruga u Gradu Bjelovaru
 22. Rješenje o imenovanju člana Povjerenstva za određivanje prioritetnih športskih udruga u Gradu Bjelovaru

SKUPŠTINA POSLOVNOG PARKA d.o.o. BJELOVAR

 1. Odluka o imenovanju vršiteljice duŽnosti člana Uprave Poslovnog parka Bjelovar d.o.o.
 2. Odluka o stavljanju van snage Odluke o imenovanju vrŠiteljice duŽnosti člana Uprave Poslovnog parka Bjelovar d.o.o.
 3. Odluka o opozivu imenovanja Člana Uprave Poslovnog parka Bjelovar d.o.o.
 4. Odluka o imenovanju vršiteljice dužnosti Člana Uprave Poslovnog parka Bjelovar d.o.o.

Privitci

Back to top
Skip to content