Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 01-2007

GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA BJELOVARA

 1. Odluka o poništavanju javnog natječaja za prikupljanje pisanih ponuda radi dodjele koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na I. dimnjačarskom području Grada Bjelovara
 2. Odluka o davanju odobrenja za uporabu imena i grba Grada Bjelovara
 3. Odluka o broju i visini stipendija Grada Bjelovara
 4. Odluka o dodjeli stipendija Grada Bjelovara za akademsku godinu 2006./2007.
 5. Izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga male vrijednosti Upravnog odjela za gospodarstvo Grada Bjelovara za 2006. godinu
 6. Odluka o darovanju agroklimatološke  stanice Hrvatskom zavodu za poljoprivrednu savjetodavnu službu
 7. Odluka o darivanju osnovnog sredstva
 8. Odluka o otpisu osnovnog sredstva
 9. Odluka o osnivanju Socijalnog vijeća Grada Bjelovara
 10. Odluka o osnivanju i imenovanju članova Povjerenstva za osnivanje Veleučilišta u Bjelovaru
 11. Odluka o utvrđivanju teksta III dodatka Ugovoru o obavljanju poslova postavljanja i nabave svečane božićne rasvjete
 12. Odluka o utvrđivanju teksta IV dodatka Ugovoru o održavanju objekata i uređaja javne rasvjete na području Grada Bjelovara
 13. Odluka o utvrđivanju teksta V dodatka Ugovoru o održavanju i zaštiti nerazvrstanih cesta na području Grada Bjelovara
 14. Odluka o utvrđivanju teksta VI dodatka Ugovoru o održavanju i zaštiti nerazvrstanih cesta na području Grada Bjelovara
 15. Odluka o utvrđivanju teksta III dodatka Ugovoru o održavanju komunalne opreme na području Grada Bjelovara
 16. Odluka o utvrđivanju teksta VI dodatka Ugovoru o održavanju javnih zelenih površina na području Grada Bjelovara
 17. Odluka o davanju odobrenja za uporabu grba Grada Bjelovara Udruzi hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a Grada Bjelovara
 18. Plan nabave vrijednosti jednake ili veće od 200.000,00 kn u 2007. godini Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i uređenje prostora
 19. Odluka o osnivanju Stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave prema Planu nabave vrijednosti jednake ili veće od 200.000,00 kn u 2007. godini Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i uređenje prostora
 20. Plan nabave za nabave malih vrijednosti u 2007. godini Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i uređenje prostora
 21. Odluka o osnivanju Stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave prema Planu nabave malih vrijednosti u 2007. godini Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i uređenje prostora
 22. Plan nabave za izradu projektne dokumentacije Studentskog doma
 23. Odluka o osnivanju Stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave prema planovima nabave Upravnog odjela za društvene djelatnosti za 2007. godinu
 24. Plan nabave roba, radova i usluga male vrijednosti Upravnog odjela za gospodarstvo za 2007. godinu
 25. Odluka o osnivanju Stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave prema planovima nabave Upravnog odjela za gospodarstvo Grada Bjelovara za 2007. godinu
 26. Plan nabave uredskog materijala za 2007. godinu
 27. Plan nabave održavanja aparata za fotokopiranje u 2007. godini
 28. Plan nabave izrade i tiska “Službenog glasnika Grada Bjelovara” u 2007. godini
 29. Plan nabave materijala za čišćenje u 2007. godini
 30. Odluka o osnivanju Povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave prema planovima nabave malih vrijednosti u 2007.
 31. Odluka o davanju na korištenje osnovnih sredstava
 32. Odluka o raspodjeli zakupljene snage električne energije na lokaciji Poslovene i slobodne zone “Novi Borik – Lepirac”
 33. Odluka o  imenovanju članova Povjerenstva za provedbu postupka javnog natječaja za kreditnu liniju “BJELOVARSKI PODUZETNIK 2007”
 34. Plan nabave računala, računalne opreme i računalnih programa u 2007. godini
 35. Odluka o osnivanju Stručnog povjerenstva provođenje postupka nabave računala, računalne opreme i računalnih programa prema Planu nabave računala, računalne opreme i računalnih programa u 2007. godini
 36. Odluka o prijenosu traktora buldozera Komunalcu d.o.o. Bjelovar
 37. Rješenje o imenovanju pročelnice Upravnog odjela za gospodarstvo Grada Bjelovara

SKUPŠTINA POSLOVNOG PARKA d.o.o. BJELOVAR

 1. Odluka o osnivanju Stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave prema Planu nabave malih vrijednosti (do 200.000,00 kn) u 2007. godini
 2. Odluka o osnivanju Stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave prema Planu nabave vrijednosti jednakih ili većih od 200.000,00 kn u 2007. godini

Privitci

Back to top
Skip to content