Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 01-2008

GRADSKO VIJEĆE GRADA BJELOVARA

 1. Rješenje o razrješenju predsjednika Gradskog vijeća Grada Bjelovara
 2. Rješenje o izboru predsjednice Gradskog vijeća Grada Bjelovara
 3. Rješenje o razrješenju gradonačelnice Grada Bjelovara
 4. Rješenje o izboru gradonačelnika Grada Bjelovara
 5. Rješenje o razrješenju člana Gradskog poglavarstva
 6. Rješenje o izboru člana Gradskog poglavarstva
 7. Odluka o sudjelovanju investitora u gradnji javnih parkirališta
 8. Odluka o izmjeni granice područja naselja Bjelovar
 9. Rješenje o imenovanju ravnatelja Dječjeg vrtića Bjelovar


GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA BJELOVARA

 1. Odluka o objavi javnog natječaja za davanje koncesije za obavljanje prijevoza putnika  u javnom prometu na području Grada Bjelovara
 2. Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za ocjenu arhitektonske uspješnosti idejnih projekata
 3. Odluka o objavi javnog natječaja za povjeravanje komunalnog posla održavanja i zaštite  nerazvrstanih cesta
 4. Odluka o utvrđivanju teksta IV dodatka Ugovoru o obavljanju posla održavanja komunalne opreme na području Grada Bjelovara
 5. Odluka o utvrđivanju teksta I dodatka Ugovoru o obavljanju komunalne djelatnosti održavanja javnih zelenih površina na području Grada Bjelovara
 6. Odluka o utvrđivanju teksta IV dodatka ugovoru o obavljanju poslova postavljanja i nabave svečane božićne rasvjete
 7. Odluka o utvrđivanju teksta VII dodatka ugovoru o održavanju i zaštiti nerazvrstanih cesta na području  Grada Bjelovara
 8. Program stručnog usavršavanja službenika upravnih tijela Grada Bjelovara za 2008. godini

Privitci

Back to top
Skip to content