Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 01-2009

GRADSKO VIJEĆE GRADA BJELOVARA

 1. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Bjelovara;
 2. Izmjene i dopune Proračuna Grada Bjelovara za 2009. godinu;
 3. Odluka o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Bjelovara za 2009. godinu;
 4. Program korištenja sredstava spomeničke rente za 2009. godinu;
 5. Odluka o izmjeni Odluke o načinu premještanja i čuvanja nepropisno zaustavljenih, parkiranih i napuštenih vozila na području Grada Bjelovara;
 6. Odluka o izmjeni Odluke o parkiralištima na kojim je uvedena naplata parkiranja.


GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA BJELOVARA

 1. Odluka o imenovanju Povjerenstva za dodjelu kredita za kreditnu liniju „PODUZETNIK 2009.“ u 2009. godini;
 2. Odluka o utvrđivanju teksta II. dodatka Ugovoru o obavljanju komunalnog posla održavanja komunalne opreme na području Grada Bjelovara;
 3. Odluka o utvrđivanju teksta II. dodatka Ugovoru za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja i zaštite nerazvrstanih cesta na području Grada Bjelovara;
 4. Odluka o utvrđivanju teksta I. dodatka Ugovoru o održavanju objekata i uređaja javne rasvjete na području Grada Bjelovara;
 5. Odluka o utvrđivanju teksta I. dodataka Ugovoru o obavljanju komunalnog posla postavljanja i nabave svečane božićne rasvjete na području Grada Bjelovara;
 6. Odluka o utvrđivanju teksta III. dodatka Ugovoru o obavljanju komunalne djelatnosti održavanja javnih zelenih površina na području Grada Bjelovara
 7. Odluka o utvrđivanju teksta ugovora o sufinanciranju prijevoza putnika na području Grada Bjelovara u 2009. godini
 8. Odluka o davanju odobrenja za uporabu grba i imena Grada Bjelovara;
 9. Odluka o početku i završetku radnog vremena prodavaonica na području Grada Bjelovara;
 10. Odluka o subvencioniranju umjetnog osjemenjivanja krava i junica na području Grada Bjelovara;
 11. Odluka o objavi javnog poziva za prikupljanje zahtjeva za subvencioniranje uzgoja goveda simentalske pasmine u 2009. godini na području Grada Bjelovara;
 12. Odluka o sufinanciranju kupnje konja pasmine GIDRAN tijekom 2009. godine;
 13. Odluka o sufinanciranju dijela troškova za konzultantske usluge i izdavanje certifi kata za norme, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima za 2009. godinu;
 14. Odluka o objavi Javnog poziva za projekt „Tradicijski obrti“ za 2009. godinu;
 15. Odluka o osnivanju Povjerenstva za provođenje postupka zaprimanja i odobravanja zahtjeva za dodjelu subvencije za projekt „Tradicijski obrti“ – za 2009. godinu;
 16. Odluka o objavi Javnog poziva za projekt „Plasteničke – stakleničke proizvodnje“ za 2009. godinu;
 17. Odluka o osnivanju Povjerenstva za provođenje postupka zaprimanja i odobravanja zahtjeva za dodjelu subvencija za projekt Plastenička staklenička proizvodnja“ za 2009. godinu;
 18. Plan nabave za 2009. godinu Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i uređenje prostora;
 19. Plan nabave radova, roba i usluga iz nadležnosti Tajništva Grada Bjelovara u 2009. godini;
 20. Rješenje o imenovanju Povjerenstva za određivanje prioritetnih športskih udruga u Gradu Bjelovaru;
 21. Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Grada Bjelovara.

AKTI GRADONAČELNIKA

 1. Plan prijama u službu u upravna tijela Grada Bjelovara za 2009. godinu (kratkoročni).

Privitci

Brzi izbornik Službenih glasnika

 • Broj

 • Godina

Back to top
Skip to content