Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 01-2012.

GRADSKO VIJEĆE

 1. Odluka o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Bjelovara za 2012. godinu
 2. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu
 3. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2011. godinu
 4. Odluka o izmjeni Odluke o vrijednostima jediničnih iznosa za položajne zone
 5. Odluka o utvrđivanju teksta X dodatka Ugovoru za djelatnost naplate parkiranja
 6. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o porezima
 7. Odluka o izradi Prostornog plana uređenja – druga izmjena i dopuna
 8. Odluka o kriterijima za određivanje početne zakupnine za poslovne prostore
 9. Odluka o davanju u zakup poslovnih prostora
 10. Zaključak o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o radu Gradonačelnika Grada Bjelovara
 11. Odluka o kreditiranju poduzetnika u 2012. godini
 12. Odluka o sufinanciranju smještaja djece dječjih vrtića u privatnom vlasništvu u Gradu Bjelovaru
 13. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Gradskog muzeja Bjelovar
 14. Odluku o izboru članova Gradskog savjeta mladih Grada Bjelovara

AKTI GRADONAČELNIKA

 1. Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Bjelovara za 2011. godinu
 2. Plan prijama u službu u upravna tijela Grada Bjelovara za 2012. godinu (kratkoročni)
 3. Pravilnik o dopuni Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Bjelovara
 4. Plan nabave radova, roba i usluga Grada Bjelovara u 2012. godini
 5. Odluka o subvencioniranju umjetnog osjemenjivanja krava i junica u 2012. godini, na području Grada Bjelovara
 6. Odluka o objavi Javnog poziva za prikupljanje ponuda za vršenje usluga umjetnog osjemenjivanja krava i junica u 2012. godini na području Grada Bjelovara, koje subvencionira Grad Bjelovar
 7. Odluka o subvencioniranju uzgoja goveda simentalske pasmine u 2012. godini na području Grada Bjelovara
 8. Odluka o objavi Javnog poziva za prikupljanje zahtjeva za subvencioniranje uzgoja goveda simentalske pasmine u 2012. godini na području Grada Bjelovara
 9. Odluka o subvencioniranju kupnje rasplodnih junica na tradicionalnoj aukciji, koja će se održati na 15. Proljetnom međunarodnom bjelovarskom sajmu u Gudovcu 2012. godine
 10. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Bjelovara
 11. Odluka o uvjetima postavljanja ugostiteljskih terasa na području Grada Bjelovara

VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE

 • Statut Vijeća srpske nacionalne manjine Grada Bjelovara

Privitci

Brzi izbornik Službenih glasnika

 • Broj

 • Godina

Back to top
Skip to content