Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 02-2006

GRADSKO VIJEĆE GRADA BJELOVARA

 1. Odluka o utvrđivanju mjerila za sudjelovanje – roditelja – korisnika usluga u cijeni programa Dječjeg vrtića Bjelovar
 2. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dimnjačarskim poslovima na području Grada Bjelovara
 3. Odluka o zaduživanju za financijski kredit za financiranje nabave vatrogasnog vozila JVP Grada Bjelovara
 4. Odluka o sudjelovanju investitora u gradnji javnih parkirališta
 5. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu
 6. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Odbora za komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša
 7. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Odbora za hrvatske branitelje
 8. Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Bjelovar – predstavnika Grada Bjelovara
 9. Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Narodne knjižnice «Petar Preradović» Bjelovar – predstavnika Grada Bjelovara
 10. Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Gradskog muzeja Bjelovar – predstavnika Grada Bjelovara
 11. Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Bjelovar
 12. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2005. godini
 13. Izvješće o izvršavanju programa održavanja komunalne infrastrukture za 2005. godinu

GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA BJELOVARA

 1. Odluka o prihvaćanju projekta «Izrada robne marke sira Bjelovarske regije»
 2. Rješenje o imenovanju članova Povjerenstva za osnivanje stručnog studija u Bjelovaru
 3. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti  na cijene voznih karata trgovačkom društvu Čazmatrans prijevoz d.o.o. Čazma
 4. Odluka o izmjeni Odluke o broju i visini stipendije Grada Bjelovara
 5. Plan nabave kredita za sufinanciranje nabave vatrogasnog vozila (autoljestava) u 2006. godini
 6. Odluka o osnivanju Stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave prema planovima nabave Upravnog odjela za društvene djelatnosti za 2006. godinu
 7. Zaključak trgovačkom društvu Komunalac d.o.o. Bjelovar, K.  Frankopana 24, za davanje prethodne suglasnosti na povećanje cijena usluge vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja voda u Gradu Bjelovaru
 8. Odluka o utvrđivanju teksta I dodatka Ugovoru o koncesiji za obavljanje prijevoza putnika u javnom prometu na području Grada Bjelovara
 9. Odluka o cijeni boravka u Dječjem odmaralištu Novi Vinodolski
 10. Plan nabave upravnog odjela za društvene djelatnosti u 2006. godini za nabave malih vrijednosti
 11. Odluka o darovanju osnovnih sredstava Policijskoj upravi bjelovarsko-bilogorskoj
 12. Odluka o darivanju osnovnih sredstava obitelji Svjetlane Dokić
 13. Odluka o otpisu darivanja osnovnih sredstava Društvu za športsku rekreaciju «Sokol» Bjelovar
 14. Odluka o darivanju osnovnih sredstava Nogometnom klubu «Bjelovar», Poljana dr. Franje Tuđmana bb
 15. Odluka o otpisu osnovnih sredstava

Privitci

Back to top
Skip to content