Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 02-2008

GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA BJELOVARA

 1. Odluku o osnivanju i imenovanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga
 2. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na cjenik dimnjačarskih usluga
 3. Odluka o uvjetima postavljanja privremenih ljetnih terasa na području Grada Bjelovara
 4. Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za provedbu kreditne linije „Gospodarski razvitak“ u 2008. godini
 5. Odluka o sufinanciranju dijela troškova poljoprivrednicima Grada Bjelovara, za stjecanje zanimanja mljekar – sirar s upisom u radnju knjižicu
 6. Odluka o sufinanciranju dijela troškova školarine poljoprivrednicima Grada Bjelovara, polaznicima tečaja „Osnove informatike za poljoprivrednike“ za 2008. godinu
 7. Odluka o objavi Javnog poziva za projekt „Tradicijski obrti“  za 2008. godinu
 8. Odluka o osnivanju Povjerenstva za provođenje postupka zaprimanja i odobravanja zahtjeva za dodjelu subvencija za projekt „Tradicijski obrti“ za 2008. godinu
 9. Odluka o objavi Javnog poziva za projekt „Plasteničke-stakleničke proizvodnje za 2008. godinu
 10. Odluka o osnivanju Povjerenstva za provođenje postupka zaprimanja i odobravanja zahtjeva za dodjelu subvencija za projekt „Plastenička-staklenička proizvodnja“ za 2008. godinu
 11. Odluka o osnivanju i ustroju „Bjelovarskih graničara-Husara 1756.“
 12. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Grada Bjelovara
 13. Rješenje o imenovanju Povjerenstva za pregovore sa Sindikatom odgoja i obrazovanja Hrvatske u svrhu zaključenja Kolektivnog ugovora  za zaposlene u predškolskoj ustanovi Dječji vrtić Bjelovar
 14. Plan nabave roba i usluga iz nadležnosti Tajništva Grada Bjelovara u 2008. godini
 15. Odluka o ovlaštenju za potpis ugovora o nabavi radova, roba i usluga vrijednosti do 70.000,00 kuna
 16. Odluka o početku postupka javne nabave uredskog materijala
 17. Rješenje o imenovanju članova Skupštine i Turističkog vijeća Turističke zajednice Grada Bjelovara – predstavnika Grada Bjelovara
 18. Rješenje o imenovanju člana Nadzornog odbora Turističke zajednice Grada Bjelovara – predstavnika Grada Bjelovara

Privitci

Back to top
Skip to content