Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 02-2012.

GRADSKO VIJEĆE

 1. Odluka o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Bjelovara
 2. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Bjelovara za 2011. godinu
 3. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Bjelovarskog sajma d.o.o. Bjelovar u 2011. godini
 4. Odluka o autotaksi prijevozu na području Grada Bjelovara
 5. Zaključak do donošenja Odluke o izboru osoba koje će obavljati dimnjačarske poslove

AKTI GRADONAČELNIKA

 1. Pravilnik o uvjetima i mjerilima za raspodjelu sredstava programa održive gradnje za provođenje Projekta „Poticanja uređenja fasada i zamjene građevne stolarije na području grada Bjelovara“
 2. Program poticanja razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva u Gradu Bjelovaru
 3. Pravilnik o kriterijima i načinu korištenja poticajnih financijskih sredstava za održavanje i razvoj tradicijskih obrta
 4. Odluka o sufinanciranju projekta „Tradicijski obrti“ za 2012. godinu
 5. Odluka o osnivanju Povjerenstva za provođenje postupka zaprimanja odobravanja zahtjeva za dodjelu subvencije za projekt „Tradicijski obrti“ za 2012. godinu
 6. Odluka o objavi javnog natječaja za povjeravanje komunalnih djelatnosti na području Grada Bjelovara
 7. Odluka o imenovanju Tima za provođenje procesa certificiranja gradova/općina u povoljnom poslovnom okruženju u jugoistočnoj Europi
 8. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o praćenju onečišćenja atmosfere na području Grada Bjelovara za 2011. godinu
 9. Odluka o objavi podataka o kakvoći zraka iz lokalne mjerne mreže na području Grada Bjelovara za 2011. godinu

POSLOVNI PARK BJELOVAR, LORA d.o.o.

 1. Odluka o izmjenama i dopunama Izjave o osnivanju trgovačkog društva Poslovni park Bjelovar d.o.o.

Privitci

Brzi izbornik Službenih glasnika

 • Broj

 • Godina

Back to top
Skip to content