Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 03-2006

GRADSKO VIJEĆE GRADA BJELOVARA

  1. Izmjene i dopune Proračuna Grada Bjelovara za 2006. godinu
  2. Odluka o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Bjelovara za 2006. godinu
  3. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2006. godinu
  4. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2006. godinu
  5. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u školstvu Grada Bjelovara za 2006. godinu
  6. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Grada jelovara za 2006. godinu
  7. Izmjene i dopune Programa socijalno zdravstvenih potreba Grada Bjelovara u 2006. godini
  8. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u vatrogastvu Grada Bjelovara za 2006. godinu

Privitci

Back to top
Skip to content