Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 03-2007

GRADSKO VIJEĆE GRADA BJELOVARA

 1. Odluka o osnivanju Visoke tehničke škole u Bjelovaru
 2. Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti
 3. Rješenje o imenovanju člana Gradskog poglavarstva Grada Bjelovara
 4. Godišnji obračun Proračuna Grada Bjelovara za 2006. godinu
 5. Odluka o određivanju imena ulica na području naselja Bjelovar
 6. Odluka o izmjeni Odluke o određivanju imena ulice i trga na području naselja Bjelovar
 7. Odluka o pokretanju postupka promjene Statuta Grada Bjelovara
 8. Odluka o zaduženju za financijski kredit za sufinanciranje nabave navalnog vatrogasnog vozila JVP Grada Bjelovara
 9. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora I. osnovne škole Bjelovar

GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA BJELOVARA

 1. Odluka o osnivanju Povjerenstva za izradu Programa zaštite žrtava obiteljskog nasilja na području Grada Bjelovara
 2. Odluka o utvrđivanju teksta Ugovora o obavljanju komunalne djelatnosti održavanja javnih zelenih površina na području Grada Bjelovara
 3. Odluka o objavi javnog natječaja za davanje koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na I, III i IV dimnjačarskom području Grada Bjelovara
 4. Plan nabave Upravnog odjela za društvene djelatnosti u 2007. godini za nabave malih vrijednosti
 5. Dopune Plana nabave vrijednosti jednake ili veće od 200.000,00 kn u 2007. godini Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i uređenje prostora
 6. Dopune Plana nabave za nabave malih vrijednosti u 2007. godini Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i uređenje
 7. prostora 190. Odluka o uvođenju sustava registracije radnog vremena zaposlenika Gradske uprave
 8. Odluka o prihvaćanju projekta «Sustavno gospodarenje energijom u gradovima»
 9. Odluka o povjeravanju provedbe projekta «Sustavno gospodarenje energijom u gradovima» Poslovnom parku Bjelovar d.o.o.
 10. Odluka o radnom vremenu Gradske uprave Grada Bjelovara
 11. Odluka o izradi projekta «Perspektive i mogućnosti unapređenja komunalnog sustava u Gradu Bjelovaru, s posebnim naglaskom na razvoj gospodarstva Grada Bjelovara»
 12. Izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga  male vrijednosti Upravnog odjela za gospodarstvo za 2007. godinu
 13. Plana nabave velikih vrijednosti Upravnog odjela za gospodarstvo Grada Bjelovara  za 2007. godinu
 14. Odluka o dopuni Odluke o određivanju lokacije i mjesta za postavljanje pokretnih naprava, obavljanje pokretne prodaje i određivanju mjesta za određivanje manifestacija, skupova i prezentacija
 15. Odluka o raspisivanju natječaja za izbor kandidata za usavršavanje u Uredu hrvatskih  regija u Bruxellesu

Privitci

Back to top
Skip to content