Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 03-2008

GRADSKO VIJEĆE GRADA BJELOVARA

  1. Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Bjelovara za 2007. godinu
  2. Godišnji obračun Proračuna Grada Bjelovara za 2007. godinu
  3. Izmjene i dopune Proračuna Grada Bjelovara za 2008. godinu

Privitci

Brzi izbornik Službenih glasnika

  • Broj

  • Godina

Back to top
Skip to content