Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 04-2006

GRADSKO VIJEĆE GRADA BJELOVARA

 1. Odluka o dodjeli Zlatne plakete “Grb Grada Bjelovara” 105. brigadi HV «R» Bjelovar
 2. Odluka o dodjeli Zlatne plakete “Grb Grada Bjelovara” 55. samostalnom bataljunu HV «R» – Bjelovar
 3. Odluka o dodjeli Zlatne plakete “Grb Grada Bjelovara” Operativnoj zoni – Bjelovar
 4. Analiza Izvješća stanja u prostoru za razdoblje od siječnja 2005. do travnja 2006. godine
 5. Izmjene i dopune Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru za razdoblje 2005. – 2008. godine
 6. Odluka o izmjeni Odluke o sudjelovanju investitora u gradnji javnih parkirališta
 7. Odluka o dopuni Odluke o komunalnom doprinosu
 8. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi
 9. Zaključak Nalaza Državne revizije o obavljenoj reviziji Proračuna Grada Bjelovara za 2005. godinu

GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA BJELOVARA

 1. Odluka o raspisivanju javnog poziva za iskazivanje interesa poduzetnika za kupnju građevinskog zemljišta u industrijsko-poslovnoj zoni «Veliko Korenovo»
 2. Odluka o objavi podataka o kakvoći zraka iz područne mreže na području Grada Bjelovara za 2005. godinu
 3. Odluka o utvrđivanju teksta anexa ugovorima o koncesiji za obavljanje dimnjačarskih poslova na I i II dimnjačarskom području Grada Bjelovara
 4. Odluka o sufinanciranju premije osiguranja usjeva i nasada u 2006. godini
 5. Odluka o davanju prava građenja na parceli u poduzetničkoj zoni Istok Poslovnom parku Bjelovar d.o.o.
 6. Plan nabave računalne opreme i računalnih programa u 2006. godini
 7. Odluka o osnivanju Stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave prema planovima nabave malih vrijednosti u 2006. godini

SKUPŠTINA POSLOVNOG PARKA d.o.o. BJELOVAR

 1. Odluka o kupnji branda i preuzimanju nakladničkih prava;
 2. Odluka o dopuni Izjave o osnivanju trgovačkog društva “Poslovni park Bjelovar” d.o.o.

Privitci

Brzi izbornik Službenih glasnika

 • Broj

 • Godina

Back to top
Skip to content