Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 04-2007

GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA BJELOVARA

 1. Odluka o imenovanju članova Odbora “Garancijske sheme”
 2. Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za provedbu kreditne linije “Gospodarski razvitak” za 2007. godinu
 3. Odluka o sufinanciranju premije osiguranja usjeva i nasada u 2007. godini
 4. Odluka o izboru kandidata s područja Grada Bjelovara za usavršavanje u Uredu hrvatskih regija u Bruxellesu
 5. Odluka o objavi podataka o kakvoći zraka iz područne mreže na području Grada Bjelovara za 2006. godinu
 6. Odluka o utvrđivanju teksta ugovora o koncesiji za obavljanje dimnjačarskih poslova na I dimnjačarskom području Grada  Bjelovara
 7. Odluka o utvrđivanju teksta ugovora o koncesiji za obavljanje dimnjačarskih poslova na III dimnjačarskom području Grada Bjelovara
 8. Odluka o utvrđivanju teksta ugovora o koncesiji za obavljanje dimnjačarskih poslova na IV dimnjačarskom području Grada Bjelovara
 9. Odluka o utvrđivanju teksta II anexa ugovora o koncesiji za obavljanje dimnjačarskih poslova na II dimnjačarskom području Grada Bjelovara
 10. Odluka o ustanovljenju prava služnosti puta na zemljištu u vlasništvu Grada Bjelovara
 11. Plan nabave službenog automobila
 12. Odluka o osnivanju Stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave prema planu nabave službenog automobila u 2007. godini
 13. Odluka o darovanju osnovnog sredstva
 14. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o pravima i obvezama korisnika povlaštenih učeničkih i studentskih kredita
 15. Odluka o broju studentskih kredita i visini subvencije kamata za akademsku godinu 2006./2007.


SKUPŠTINA TRGOVAČKOG DRUŠTVA POSLOVNI PARK BJELOVAR d.o.o.

 1. Odluka o usvajanju Pravilnika o uvjetima za obavljanje djelatnosti u Slobodnoj zoni “Novi Borik – Lepirac” u Bjelovaru

Privitci

Brzi izbornik Službenih glasnika

 • Broj

 • Godina

Back to top
Skip to content