Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 04-2008

GRADSKO VIJEĆE GRADA BJELOVARA

 1. Statut Visoke tehničke škole u Bjelovaru
 2. Odluka o donošenju urbanističkog plana uređenja „istočno od Ulice Jakova Gotovca“
 3. Odluka o donošenju Detaljnog plana uređenja „Trojstveni Markovac 2“
 4. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu
 5. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dimnjačarskim poslovima na području Grada Bjelovara
 6. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o obvezi priključenja i korištenja komunalne infrastrukture za opskrbu pitkom vodom i odvodnju otpadnih i oborinskih voda
 7. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa na području Grada Bjelovara
 8. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada Bjelovara
 9. Odluka o dopuni Odluke o sudjelovanju investitora u gradnji javnih parkirališta
 10. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2007. godini
 11. Izvješće o izvršavanju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2007. godinu
 12. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora II. osnovne škole Bjelovar-predstavnika Grada Bjelovara
 13. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Nadzornog odbora Elektrometala d.d. Bjelovar – predstavnika Grada


GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA BJELOVARA

 1. Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za provedbu postupka javnog natječaja za kreditnu liniju „Bjelovarski poduzetnik 2008“
 2. Odluka o objavi Javnog poziva za prikupljanje zahtjeva za subvencioniranje uzgoja goveda simentalske pasmine u 2008. godini na području Grada Bjelovara
 3. Odluka o objavi javnog natječaja za povjeravanje komunalnog posla održavanja komunalne opreme na području Grada Bjelovara
 4. Odluka o objavi javnog natječaja za prikupljanje pisanih ponuda za povjeravanje komunalnog posla postavljanja i nabave svečane božićne rasvjete na području Grada Bjelovara
 5. Plan raspodjele sredstava za sufinanciranje rada udruga Grada Bjelovara
 6. Odluka o početku postupka javne nabave za izgradnju javne rasvjete u Ul. N. Tesle, F. Vrančića, V. Dvoržaka, S. Hondla
 7. Odluka o početku postupka javne nabave za izgradnju javne rasvjete u Ul. N. Šopa, Ul. V. Desnice, Ul. D. Domjanicać, dio Ul. J. Pupačića, Ul. J. Tomića, LJ. Babića, I. Meštrovića i dio Ul. J. Kljakovića
 8. Plan nabave Upravnog odjela za društvene djelatnosti u 2008. godini
 9. Odluka o početku postupka javne nabave radova na rekonstrukciji centralnog grijanja IV. OŠ Bjelovar
 10. Odluka o početku postupka javne nabave radova na sanaciji fasade II. OŠ Bjelovar
 11. Odluka o početku postupka javne nabave zamjene ulaznih vrata i prozora III. OŠ Bjelovar
 12. Odluka o početku postupka javne nabave prehrambenih proizvoda za potrebe rada Dječjeg odmarališta Novi Vinodolski
 13. Odluka o početku postupka javne nabave mesa i mesnih proizvoda za potrebe rada Dječjeg odmarališta Novi Vinodolski
 14. Odluka o početku postupka javne nabave usluge prijevoza djece i ostalih korisnika dječjeg odmarališta na relaciji Bjelovar – Novi Vinodolski – Bjelovar

Privitci

Back to top
Skip to content