Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 04-2009

GRADSKO VIJEĆE

  1. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja Sjeverozapad 1
  2. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja Zone Zapad 1
  3. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja Zone Korenovo
  4. Odluka o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana “Novi Borik – Lepirac”

Privitci

Back to top