Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 04-2012.

GRADSKO VIJEĆE

  1. Odluka o uvjetima i načinu spaljivanja poljoprivrednog i drugog gorivog otpada biljnog porijekla na otvorenom prostoru
  2. Odluka o utvrđivanju teksta Ugovora o izgradnji, financiranju i upravljanju nekretninama u Bjelovaru, Trg hrvatskog sokola

AKTI GRADONAČELNIKA

  1. Pravilnik o subvencioniranju poljoprivrede na području Grada Bjelovara
  2. Odluka o osnivanju prava građenja na k.č.br. 2542/1 (3604/2) zk.ul. br. 5289 k.o. Grad Bjelovar

Privitci

Brzi izbornik Službenih glasnika

  • Broj

  • Godina

Back to top
Skip to content