Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 05-2008

GRADSKO VIJEĆE GRADA BJELOVARA

 1. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2008. godinu
 2. Izmjene programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2008. godini
 3. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u školstvu Grada Bjelovara za 2008.
 4. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi u Gradu Bjelovaru za 2008. godinu
 5. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Grada Bjelovara za 2008. godinu
 6. Izmjene i dopune Programa socijalno zdravstvenih potreba Grada Bjelovara u 2008. godini
 7. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u športu Grada Bjelovara za 2008. godinu
 8. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u vatrogastvu Grada Bjelovara za 2008. godinu
 9. Izmjene i dopune Proračuna Grada Bjelovara za 2008. godinu
 10. Odluka o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Bjelovara za 2008. godinu
 11. Odluka o osnivanju trgovačkog društva Gradsko poduzeće za upravljanje športskim objektima d.o.o.
 12. Izjava o osnivanju trgovačkog društva Gradsko poduzeće za upravljanje športskim objektima d.o.o.
 13. Rješenje o imenovanju vršitelja dužnosti člana Uprave – direktora trgovačkog društva Gradsko poduzeće za upravljanje športskim objektima d.o.o.
 14. Odluka o imenovanju članova Upravnog vijeća Visoke tehničke škole u Bjelovaru
 15. Odluka o uspostavljanju suradnje i prijateljstva između Grada Bjelovara i Općine Tomislavgrad u Bosni i Hercegovini
 16. Odluka o osnivanju i imenovanju Komasacijskog povjerenstva za područje Grada Bjelovara
 17. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Odbora za hrvatske branitelje

GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA BJELOVARA

 1. Odluka o utvrđivanju teksta ugovora o koncesiji za prijevoz putnika u javnom prometu na području Grada Bjelovara
 1. Odluka o utvrđivanju teksta ugovora o sufinanciranju prijevoza putnika na području Grada Bjelovara
 2. Odluka o prihvaćanju Izvansudske nagodbe s Republikom Hrvatskom i Ministarstvom financija
 3. Odluka o prihvaćanju Ugovora o darovanju k.č.br. 501/41 za izgradnju Studentskog i doma učenika Srednjih škola
 4. Odluka o oslobađanju od plaćanja naknade za sudjelovanje u osiguranju potrebnog broja parkirališnih mjesta investitora Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske
 5. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prikupljanje zahtjeva za kupnju stana iz Programa društveno poticane stanogradnje
 6. Odluka o sklapanju Predugovora o međusobnim pravima i obvezama u pogledu izgradnje građevine prema provedbenom programu društveno poticane stanogradnje
 7. Odluka o sufinanciranju dijela troškova za izdavanje ISO certifikata obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima za 2008. godinu
 8. Odluka o dodjeli subvencije Obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu Halauš Ljiljane iz Bjelovara, Zvijerci 71.,  za projekt „Plasteničke – stakleničke proizvodnje“ u 2008. godini
 9. Odluka o dodjeli subvencije Obrtu za proizvodnju povrća i cvijeća „VRTKO“ Klokočevac, vl. Matak Josip za projekt „Plasteničke – stakleničke proizvodnje“ u 2008. godini
 10. Odluku o dodjeli subvencije Obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu Đopar Zdravko iz Prgomelja, za projekt „Plasteničke-stakleničke proizvodnje“ u 2008. godini
 11. Odluku o dodjeli subvencije Obrtu za brušenje alata, vl. Davor Posavi iz Bjelovara za projekt „Tradicijski obrti“ za 2008. Godinu
 12. Plan javne nabave radova Upravnog odjel a za gospodarstvo Grada Bjelovara za 2008. godinu
 13. Odluka o sklapanju sporazuma o povratu sredstava uloženih u sufinanciranje nabavke vatrogasnog vozila autoljestve A1 32 m
 14. Odluka o dodjeli subvencije Obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu Ivančić Stipe iz bjelovara, I. Cankara 17, za projekt „Plasteničko-stakleničke proizvodnje“ u 2008. godini
 15. Odluka o dodjeli subvencije Obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu Ravenščak Ivana iz Bjelovara, I. Cankara 8, za projekt  „Plasteničko-stakleničke proizvodnje“ u 2008. godini
 16. Odluku o dodjeli subvencije Svjećarsko – medičarskoj radioni, vl. Horvat Božidar iz Bjelovara, I. V. Trnskog 11, za projekt „Tradicijski obrti“ za 2008. godinu
 17. Odluku o dodjeli subvencije Obrtu za strojni vez „EMA- VEZ“ vl. Lidije Šetit iz Bjelovara, C. Medovića 1, za projekt „Tradicijski obrti“ za 2008. godinu
 18. Odluku o dodjeli subvencije Obrtu za popravak i prepravak lakog vatrenog oružja i trgovinu „HODALIĆ“ vl. Tomislav Hodalić iz Bjelovara, za projekt „Tradicijski obrti“ za 2008. godinu
 19. Odluka o sufinanciranju dijela troškova za izdavanje ISO certifikat EN ISO 9001 – Haccpa, „Turistu“ d.d. Bjelovar
 20. Odluka o sklapanju sudske nagodbe

Privitci

Brzi izbornik Službenih glasnika

 • Broj

 • Godina

Back to top
Skip to content