Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 05-2009

GRADSKO VIJEĆE GRADA BJELOVARA

 1. Godišnji obračun Proračuna Grada Bjelovara za 2008. godinu

GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA BJELOVARA

 1. Odluka o raspisivanju Javnog poziva za dodjelu financijskih sredstava za sufinanciranje projekta “Sirari – 2009.”;
 2. Odluka o osnivanju Povjerenstva za provođenje postupka zaprimanja i odobravanja zahtjeva za dodjelu subvencija za projekt “Sirari – 2009.”;
 3. Odluka o raspisivanju Javnog poziva za dodjelu financijskih sredstava za podizanje protugradnih mreža u 2009. godini;
 4. Odluka o osnivanju Povjerenstva za provođenje postupka zaprimanja i odobravanja zahtjeva za dodjelu financijskih sredstava za podizanje protugradnih mreža u 2009. godini;
 5. Odluka o dodjeli subvencije za uzgoj goveda simentalske pasmine u 2009. godini;
 6. Odluka o osnivanju Povjerenstva za obradu prijava za provođenje Programa sanacije i obnove pročelja građevina;
 7. Odluka o osnivanju Povjerenstva za provedbu Javnog natječaja za davanje u zakup javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta za postavljanje kioska;
 8. Odluka o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka dodjele koncesija za autotaksi prijevoz na području Grada Bjelovara;
 9. Odluka o dodjeli subvencije Obrtu za brušenje alata, vl. Davor Posavi iz Bjelovara za projekt “Tradicijski obrti“ za 2009. godinu;
 10. Odluka o dodjeli subvencije “Mascotta” Obrtu za izradu predmeta od gline vl. Ivan Horvat iz Bjelovara, M. Trnine 7b za projekt “Tradicijski obrti“ za 2009. godinu;
 11. Odluka o dodjeli subvencije Dimnjačarskom obrtu vl. Zdravko Janković iz Bjelovara, Velika Ciglena 185., za projekt “Tradicijski obrti” za 2009. godinu;
 12. Odluka o dodjeli subvencije Dimnjačarskom obrtu “Dimko“ iz Bjelovara, M. Krleže 91., vl. Dragan Okrugić, za projekt “Tradicijski obrti” za 2009. godinu;
 13. Odluka o dodjeli subvencije Dimnjačarskom obrtu vl. Goran Krpan iz Bjelovara, Prespa 201a, za projekt “Tradicijski obrti”za 2009. godinu;
 14. Odluka o dodjeli subvencije Obiteljskoj zadruzi “Slatka tajna“, vl. Stjepan Blažeković iz Bjelovara, Bokokotorska 11., za projekt “Tradicijski obrti”, za 2009. godinu;
 15. Odluka o dodjeli subvencije Obrtu za proizvodnju užadi i trgovinu, “Mreža” vl. Tihomir Ileković iz Bjelovara, Podravska 44, za projekt “Tradicijski obrti” za 2009. godinu;
 16. Odluka o dodjeli subvencije Obrtu za strojni vez “EMA – VEZ“ vl. Lidije Šetit iz Bjelovara, C. Medulića1., za projekt “Tradicijski obrti” za 2009. godinu ;
 17. Odluka o dodjeli subvencije Svječarsko medičarskoj radionici, vl. Horvat Božidar iz Bjelovara, I. V. Trnskog 11, za projekt “Tradicijski obrti” za 2009. godinu;
 18. Odluka o dodjeli subvencije Obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu Jasna Pranić, iz Bjelovara, I. Tijardovića 37, za projekt “Plasteničke-stakleničke proizvodnje” u 2009. godini;
 19. Odluka o dodjeli subvencije Obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu Ljubičić Božidar iz Bjelovara, Novoseljanska 92, za projekt “Plaseteničko-stakleničke proizvodnje“ u 2009. godini;
 20. Odluka o dodjeli subvencije Obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu Halauš Ljiljane iz Bjelovara, Zvijerci 71, za projekt “Plasteničke –stakleničke proizvodnje” u 2009. godini;
 21. Odluka o dodjeli subvencije Obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu Bertić Slavice, iz Klokočevca 17, za projekt “Plasteničko-stakleničke proizvodnje” u 2009. godini;
 22. Odluka o dodjeli subvencije Obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu Ravenšćak Ivana iz Bjelovara, I. Cankara 8, za projekt “Plasteničke – stakleničke proizvodnje” u 2009. godini;
 23. Odluka o dodjeli subvencije Poljoprivrednom gospodarstvu “Tenegra“ d.o.o. vl. Krce Davora iz Bjelovara, A. Hebranga 36a za projekt “Plasteničke – stakleničke proizvodnje” u 2009. godini;
 24. Odluka o dodjeli subvencije Obrtu za proizvodnju povrća i cvijeća “VRTKO“ Klokočevac, vl. Matak Josip za projekt “Plasteničke-stakleničke proizvodnje” u 2009. godini;
 25. Plan nabave Upravnog odjela za društvene djelatnosti u 2009. godini;
 26. Plan nabave radova, roba i usluga iz nadležnosti Upravnog odjela za gospodarstvo Grada Bjelovara u 2009. godini.

Privitci

Brzi izbornik Službenih glasnika

 • Broj

 • Godina

Back to top
Skip to content