Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 05-2012.

GRADSKO VIJEĆE

 1. Odluka o proglašenju Počasnog građanina Grada Bjelovara
 2. Odluke o dodjeli Zlatne plakete „Grb Grada Bjelovara“
 3. Odluke o dodjeli Pečata Grada Bjelovara
 4. Zaključak o prihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Bjelovara za 2012. godinu
 5. Zaključak o prihvaćanju Izvješća Državne revizije Proračuna Grada Bjelovara za 2011. godinu
 6. Zaključak o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o radu Gradonačelnika Grada Bjelovara u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2012. godine
 7. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o dopuni djelatnosti Visoke tehničke škole u Bjelovaru
 8. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Visoke tehničke škole u Bjelovaru
 9. Zaključak o potvrđivanju Statuta Visoke tehničke škole u Bjelovaru
 10. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju članova Upravnog vijeća Visoke tehničke škole u Bjelovaru
 11. Plan davanja koncesija za 2013. godinu

AKTI GRADONAČELNIKA

 1. Odluka o imenovanju stručnog Povjerenstva za dodjelu koncesija za obavljanje prijevoza pokojnika na području Grada Bjelovara
 2. Zaključak o započinjanju postupka davanja koncesija za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza pokojnika
 3. Odluka o objavi javnog natječaja za povjeravanje komunalne djelatnosti postavljanja i nabave svečane božićne rasvjete na području Grada Bjelovara
 4. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti Komunalcu d.o.o. Bjelovar na Prijedlog cijena usluge javne vodoopskrbe sa uslugom organiziranog točenja vode na hidrantima
 5. Odluka o pristupanju projektu „Certificirane selječke tržnice“
 6. Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za nadzor proizvoda hrvatskog seljaka

VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA U BJELOVARU

 • Statut Visoke tehničke škole u Bjelovaru

Privitci

Brzi izbornik Službenih glasnika

 • Broj

 • Godina

Back to top
Skip to content