Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 06-2006

GRADSKO VIJEĆE GRADA BJELOVARA

 1. Odluka o prihvaćanju “Strategije gospodarskog razvoja Grada Bjelovara”;
 2. Odluka o prijenosu udjela Grada Bjelovara u Informativnom centru Bjelovar d.o.o. Poslovnom parku Bjelovar d.o.o.;
 3. Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Bjelovara u 2006. godini;
 4. Zaključak o prihvaćanju Izvješća Proračuna Grada Bjelovara u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2006. godine;
 5. Odluka o donošenju urbanističkog plana uređenja Zapad 3;
 6. Odluka o donošenju Provedbenog urbanističkog plana JUG-II.- izmjena;
 7. Rješenje o imenovanju ravnatelja Narodne knjižnice Petar Preradović Bjelovar.

GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA BJELOVARA

 1. Odluka o pokretanju postupka osnivanja sveučilišnog studija iz područja poduzetništva;
 2. Odluka o pokretanju postupka osnivanja stručnog studija iz tehničke struke;
 3. Odluka o elementima i kriteriji prihvatljivosti projekata /aktivnosti udruga;
 4. Dopune Plana nabave vrijednosti jednake ili veće od 200.000,00 kn u 2006. godini Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i uređenje prostora;
 5. Izmjene i dopune Plana nabave za nabave malih vrijednosti u 2006. godini Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i uređenje prostora;
 6. Rješenje o osnivanju i imenovanju članova Stožera za obilježavanje 15. obljetnice oslobađanja Bjelovara i Dana Grada Bjelovara;
 7. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Povjerenstva za prodaju nekretnina i davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Bjelovara;
 8. Odluka o povjeravanju pokretanja postupka osnivanja sveučilišnog studija iz područja poduzetništva i osnivanja stručnog studija iz tehničke struke Poslovnom parku Bjelovar d.o.o.
 9. Odluka o povjeravanju poslova upravljanja poslovnim zonama “Veliko Korenovo” i “Ciglena” trgovačkom društvu Poslovni park Bjelovar d.o.o.;
 10. Odluka o osnivanju Povjerenstva za donošenje Plana razvojnih programa, Planova nabave,Plana radnih mjesta i Prijedloga Proračuna Grada Bjelovara za razdoblje 2007. – 2009. godine;
 11. Izmjene Plana nabave vrijednosti jednake ili veće od 200.000,00 kn u 2006. godini Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i uređenje prostora;
 12. Dopune Plana nabave za nabave malih vrijednosti u 2006. godini Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i uređenje prostora;
 13. Rješenje o imenovanju predstavnika Grada Bjelovara u Povjerenstvo za izdavanje suglasnosti o ispitivanju posebnih uvjeta za obavljanje trgovine na malo u određenim vrstama prodavaonica.

Privitci

Brzi izbornik Službenih glasnika

 • Broj

 • Godina

Back to top
Skip to content