Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 06-2007

GRADSKO VIJEĆE GRADA BJELOVARA

 1. Izmjene i dopune Statuta Grada Bjelovara
 2. Odluka o izmjeni Odluke o ustrojstvu Gradske uprave Grada Bjelovara
 3. Izmjene i dopune Poslovnika Gradskog vijeća Grada Bjelovara
 4. Odluka o imenovanju privremenog vršitelja dužnosti dekana Visoke tehničke škole u Bjelovaru
 5. Rješenje o razrješenju ravnatelja Gradskog muzeja Bjelovar
 6. Rješenje o  imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Gradskog muzeja Bjelovar
 7. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa u Gradu Bjelovaru
 8. Rješenje o osnivanju Povjerenstva za Popis birača
 9. Zaključak o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja i poslovanja Grada Bjelovara za 2006. godinu


GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA BJELOVARA

 1. Rješenje o imenovanju predstavnika Grada Bjelovara u Povjerenstvo za izgradnju Glazbene škole u Bjelovaru
 2. Plan nabave sustava registracije radnog vremena zaposlenika Gradske uprave Grada Bjelovara
 3. Odluka o osnivanju Stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave prema planu nabave sustava za registraciju radnog vremena zaposlenika Gradske uprave Grada Bjelovara
 4. Odluka o objavi javnog natječaja za davanje koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na IV dimnjačarskom području Grada Bjelovara
 5. Odluka o utvrđivanju teksta ugovora o koncesiji za obavljanje dimnjačarskih poslova na I dimnjačarskom području Grada Bjelovara
 6. Plan nabave računala i računalne opreme u 2007. godini
 7. Plan nabave računalnih programa u 2007. godini
 8. Odluka o osnivanju Komisije za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Grada Bjelovara
 9. Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu upravnih tijela Grada Bjelovara i radnim odnosima
 10. Pravilnik o stručnom osposobljavanju i usavršavanju službenika i namještenika
 11. Pravilnik o ocjenjivanju službenika i namještenika
 12. Plan nabave velikih vrijednosti Upravnog odjela za gospodarstvo Grada Bjelovara za 2007. godinu
 13. Odluka o osnivanju stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave prema Planu nabave velikih vrijednosti Upravnog odjela za gospodarstvo Grada Bjelovara za 2007. godinu

Privitci

Back to top
Skip to content