Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 06-2008

GRADSKO VIJEĆE GRADA BJELOVARA

 1. Odluka o davanju u zakup poslovnih prostora
 2. Odluka o davanju u privremeni zakup dvorana i drugih prostorija u objektima mjesnih odbora
 3. Odluka o komunalnom doprinosu
 4. Rješenje o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Grada Bjelovara
 5. Rješenje o imenovanju Zapovjedništva Civilne zaštite Grada Bjelovara
 6. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora II. Osnovne škole Bjelovar iz reda učitelja i stručnih suradnika


GRADSKO POGLAVARSTVO  GRADA BJELOVARA

 1. Odluka o utvrđivanju teksta ugovora za obavljanje komunalnog posla   postavljanja i nabave svečane božićne rasvjete na području Grada Bjelovara
 2. Odluka o utvrđivanju teksta ugovora za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja i zaštite nerazvrstanih cesta na području Grada Bjelovara
 3. Dopuna Plana rasporeda kioska na području Grada Bjelovara
 4. Odluka o utvrđivanju teksta II dodatka Ugovoru o obavljanju komunalne djelatnosti održavanja javnih zelenih površina na području Grada Bjelovara
 5. Odluka o utvrđivanju teksta VIII dodatka Ugovoru o održavanju i zaštiti nerazvrstanih cesta na području Grada Bjelovara
 6. Odluka o sufinanciranju premije osiguranja usjeva i nasada u 2008. godini
 7. Odluka o dodjeli subvencije za uzgoj goveda simentalske pasmine u 2008. godini
 8. Odluka o prijenosu vlasništva vatrogasnog vozila
 9. Odluka o sufinanciranju cijene karata za Gradski bazen
 10. Odluka o radnom vremenu ugostiteljskih objekata na području Grada Bjelovara za vrijeme održavanja manifestacija od važnosti za Grad
 11. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Povjerenstva za provođenje postupka za odobravanje zahtjeva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje Grada Bjelovara
 12. Odluka o početku postupka javne nabave za provođenje obvezne preventivne deratizacije za 2008. godinu na području Grada Bjelovara
 13. Odluka o početku postupka javne nabave za izgradnju pješačko- biciklističke staze u Bjelovaru, Gudovačka cesta
 14. Odluka o početku postupka javne nabave za izgradnju pješačko-biciklističke staze u Bjelovaru, Nove Plavnice od Križevačke ceste do groblja u Novim Plavnicama
 15. Odluka o početku postupka javne nabave za izgradnju nogostupa u Bjelovaru, Trojstvena ulica od Ul. Katarine Kotromanić-Kosača do potoka Dobrovita
 16. Izmjene i dopune Plana nabave roba i usluga iz nadležnosti Tajništva Grada Bjelovara u 2008. godini
 17. Odluka o početku postupka javne nabave osobnog automobila
 18. Odluka o početku postupka javne nabave usluge čuvanja osoba i imovine
 19. Odluka o kriterijima za davanje gradskih prostora na privremeno i povremeno korištenje udrugama, političkim strankama i ustanovama od interesa za Grad Bjelovar
 20. Pravilnik o korištenju službenih mobilnih telefona
 21. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju članova Odbora „Garancijske sheme“
 22. Izmjene i dopune planova javne nabave radova i usluga Upravnog odjela za gospodarstvo Grada Bjelovara za 2008. godinu
 23. Odluka o početku postupka javne nabave radova na rekonstrukciji doma u Gudovcu
 24. Odluka o početku postupka javne nabave radova na rekonstrukciji krovišta doma u Prespi
 25. Odluka o dodjeli subvencija Obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu Blaženke Remenar, Klokočevac 33, za projekt „Plasteničke-stakleničke proizvodnje“ u 2008. godini

Privitci

Brzi izbornik Službenih glasnika

 • Godina

 • Broj

Back to top