Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 06-2010

GRADSKO VIJEĆE

 1. Zaključak o prihvaćanju Izvješća Državne revizije Proračuna Grada Bjelovara za 2009. godine
 2. Odluka o davanju vjerodostojnog tumačenja članka 167. stavka 3. Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Bjelovara
 3. Zaključak o usvajanju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća na području Grada Bjelovara
 4. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja JUG 1 – sjeverni dio
 5. Odluka o donošenju 2. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Novi Borik – Lepirac
 6. Odluka o izmjeni Odluke o prodaji stanova u vlasništvu Grada Bjelovara
 7. Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Bjelovara
 8. Odluka o prihvaćanju investicije rekonstrukcije zgrade Gradskog muzeja Bjelovar i zgrade II. osnovne škole Bjelovar u 2010. godini
 9. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu
 10. Odluka o odabiru ponuditelja i dodjeli koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na II dimnjačarskom području Grada Bjelovara
 11. Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Bjelovar –  predstavnika Grada Bjelovara
 12. Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Narodne knjižnice “Petar Preradović” Bjelovar – predstavnika Grada Bjelovara
 13. Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Bjelovar
 14. Rješenje o izboru člana Komisije za izbor i imenovanje
 15. Rješenje o izboru dva člana Odbora za određivanje imena ulica i trgova na području Grada Bjelovara

Privitci

Back to top
Skip to content