Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 07-2006

GRADSKO VIJEĆE GRADA BJELOVARA

 1. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Novi Borik – Lepirac
 2. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Male Sredice
 3. Odluka o izmjeni Odluke o provedbi izbora u mjesnim odborima na području Grada Bjelovara
 4. Rješenje o imenovanju predsjednika, članova i zamjenika stalnog sastava Gradskog izbornog povjerenstva
 5. Rješenje o osnivanju Komisije za potvrdu Popisa birača
 6. Odluka o dodjeli povlaštenih kredita učenicima i studentima s područja Grada Bjelovara
 7. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu Gradske uprave Grada Bjelovara
 8. Rješenje o imenovanju člana Odbora za komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša
 9. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora I osnovne škole Bjelovar
 10. Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora III osnovne škole Bjelovar

GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA BJELOVARA

 1. Izmjene i dopune plana nabave vrijednosti jednake ili veće od 200.000,00 kn u 2006. godini Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i uređenje prostora
 2. Izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga male vrijednosti Upravnog odjela za gospodarstvo za 2006. godinu
 3. Odluka o davanju prava građenja Centru za socijalnu skrb Bjelovar, na nekretnini u Ulici Vlahe Paljetka 3
 4. Odluka o davanju na korištenje poslovnog prostora na prvom katu u poslovnoj zgradi u Bjelovaru u Ul. Ivana Gundulića 1, Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje
 5. Odluka o davanju suglasnosti  HEP- Operatoru distribucijskog sustava d.o.o. Zagreb DP Elektri Bjelovar
 6. Odluka o isplati nagrada i naknada oračima sa 5. natjecanja orača Bjelovarsko-bilogorske županije – Čazma 2006.
 7. Odluka o ulasku Grada Bjelovara u projekt Javno – privatnog partnerstva za izgradnju Sportsko-rekreacijskog centra Bjelovar na k.p.br. 501/26 k.o. Grad Bjelovar
 8. Odluka o raspisivanju Javnog poziva za iskazivanje interesa poduzetnika za izgradnju Sportsko rekreacijskog centra Bjelovar po modelu Javnog privatnog partnerstva
 9. Poziv izražavanje interesa za Javno privatno partnerstvo (JVP)
 10. Odluka o pokretanju postupka osnivanja ustanove – Visoke tehničke škole u Bjelovaru
 11. Odluka o suradnji na osnivanju preddiplomskog studija «Poduzetništvo» u Bjelovaru i općoj međusobnoj suradnji
 12. Odluka o sufinanciranju izrade nastavnog plana i programa preddiplomskog studija “Poduzetništvo”
 13. Odluka o davanju suglasnosti na zaduženje Komunalca d.o.o. Bjelovar

Privitci

Brzi izbornik Službenih glasnika

 • Godina

 • Broj

Back to top