Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 07-2007

GRADSKO VIJEĆE GRADA BJELOVARA

 1. Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Bjelovara za 2007. godinu
 2. Odluka o proglašenju 29. rujna Danom bjelovarskih branitelja
 3. Odluku o osnivanju Gradskog savjeta mladih Grada Bjelovara
 4. Odluka o objavi javnog poziva za predlaganje kandidata za članove Gradskog savjeta mladih Grada Bjelovara
 5. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Proračuna Grada Bjelovara u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2007.
 6. Rješenje o imenovanju ravnatelja Gradskog muzeja Bjelovar


GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA BJELOVARA

 1. Odluka o izmjeni Odluke o određivanju lokacija i mjesta za postavljanje pokretnih naprava, obavljanje pokretne prodaje i određivanju mjesta za održavanje  manifestacija, skupova i prezentacija
 2. Odluka o prijenosu prava građenja
 3. Odluka o osnivanju Povjerenstva za donošenje Plana razvojnih programa, Planova nabave, Plana radnih mjesta i Prijedloga Proračuna Grada Bjelovara za razdoblje 2008. – 2010. godine

Privitci

Brzi izbornik Službenih glasnika

 • Broj

 • Godina

Back to top
Skip to content