Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 07-2007

GRADSKO VIJEĆE GRADA BJELOVARA

  1. Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Bjelovara za 2007. godinu
  2. Odluka o proglašenju 29. rujna Danom bjelovarskih branitelja
  3. Odluku o osnivanju Gradskog savjeta mladih Grada Bjelovara
  4. Odluka o objavi javnog poziva za predlaganje kandidata za članove Gradskog savjeta mladih Grada Bjelovara
  5. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Proračuna Grada Bjelovara u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2007.
  6. Rješenje o imenovanju ravnatelja Gradskog muzeja Bjelovar


GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA BJELOVARA

  1. Odluka o izmjeni Odluke o određivanju lokacija i mjesta za postavljanje pokretnih naprava, obavljanje pokretne prodaje i određivanju mjesta za održavanje  manifestacija, skupova i prezentacija
  2. Odluka o prijenosu prava građenja
  3. Odluka o osnivanju Povjerenstva za donošenje Plana razvojnih programa, Planova nabave, Plana radnih mjesta i Prijedloga Proračuna Grada Bjelovara za razdoblje 2008. – 2010. godine

Privitci

Back to top
Skip to content