Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 07-2009

GRADSKO VIJEĆE

 1. Rješenje o izboru predsjednika i članova Mandatne komisije Gradskog vijeća Grada Bjelovara
 2. Rješenje o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Komisije za izbor i imenovanje Gradskog vijeća Grada Bjelovara
 3. Rješenje o izboru predsjednika Gradskog vijeća Grada Bjelovara
 4. Rješenje o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Bjelovara
 5. Rješenje o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Komisije za statut i poslovnik Gradskog vijeća Grada Bjelovara
 6. Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za financije i proračun Gradskog vijeća Grada Bjelovara
 7. Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za dodjelu nagrada i javnih priznanja Gradskog vijeća Grada Bjelovara
 8. Odluka o pokretanju postupka za promjenu Statutu Grada Bjelovara i Poslovnika Gradskog vijeća Grada Bjelovara

GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO

Završno Izvješće kandidata i zamjenika kandidata o izvorima i visini sredstava utrošenih za izbornu promidžbu

AKTI GRADONAČELNIKA

 1. Pravilnik o dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu upravnih tijela Grada Bjelovara i radnim odnosima
 2. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu upravnih tijela Grada Bjelovara i radnim odnosima
 3. Izmjena i dopuna Plana prijama u službu u upravna tijela Grada Bjelovara za 2009. godinu (kratkoročni)

Privitci

Brzi izbornik Službenih glasnika

 • Broj

 • Godina

Back to top
Skip to content