Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 08-2006

GRADSKO VIJEĆE GRADA BJELOVARA

 1. Odluka o sklapanju prijateljstva Grada Bjelovar i Grada Novog Vinodolskog
 2. Odluka o uspostavljanju suradnje i prijateljstva između Grada Bjelovar i Provincije Ascoli Piceno u Republici Italiji
 3. Odluka o naknadama troškova vijećnicima Gradskog vijeća Grada Bjelovara, članovima Gradskog poglavarstva i članovima radnih tijela
 4. Odluka o zonama u Gradu Bjelovaru
 5. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dimnjačarskim  poslovima na području Grada Bjelovara
 6. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o obvezi priključenja i korištenja komunalne infrastrukture za opskrbu pitkom vodom i odvodnju otpadnih i oborinskih voda
 7. Odluka o privremenoj regulaciji prometa
 8. Odluka o izmjenama i dopunama Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Grada Bjelovara

GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA BJELOVARA

 1. Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Bjelovara
 2. Odluka o objavi javnog natječaja za povjeravanje komunalne djelatnosti održavanja javnih zelenih površina na području Grada Bjelovara
 3. Odluka o objavi javnog natječaja za davanje koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na I dimnjačarskom području Grada Bjelovara
 4. Pravilnik o pravima i obvezama korisnika povlaštenih učeničkih i studentskih kredita
 5. Plan nabave vrijednosti jednake ili veće od 200.000,00 kn u 2006. godini Upravnog odjela za društvene djelatnosti
 6. Izmjene Plana nabave Upravnog odjela za društvene djelatnosti u 2006. godini za nabave malih vrijednosti
 7. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu upravnih tijela Grada Bjelovara i radnim odnosima
 8. Odluka o davanju suglasnosti na zaduženje Komunalca d.o.o. Bjelovar
 9. Odluka o darovanju osnovnog sredstva
 10. Odluka o otpisu osnovnog sredstva
 11. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o davanju stanova na najam

Privitci

Brzi izbornik Službenih glasnika

 • Broj

 • Godina

Back to top
Skip to content