Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 08-2008

GRADSKO POGLAVARSTVO

 1. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o prethodnoj raspravi u postupku donošenja Urbanističkog plana uređenja zone SJEVEROZAPAD 1 i utvrđivanje Prijedloga Urbanističkog plana uređenja zone SJEVEROZAPAD 1 za javnu raspravu
 2. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o prethodnoj raspravi u postupku donošenja Urbanističkog plana  uređenja zone ZAPAD 1 i utvrđivanje Prijedloga Urbanističkog plana uređenja zone ZAPAD 1 za javnu raspravu;
 3. Odluka o dodjeli subvencije za uzgoj goveda simentalske pasmine u 2008. godini;
 4. Odluka o sufinanciranju kupljenih junica na aukcijskoj prodaji 7. rujna 2008. godine održanoj na 16. JESENSKOM MEĐUNARODNOM BJELOVARSKOM SAJMU U GUDOVCU;
 5. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o određivanju lokacija i mjesta za postavljanje pokretnih naprava, obavljanje pokretne prodaje i određivanju mjesta za održavanje manifestacija, skupova i prezentacija;
 6. Izmjena Plana nabave Upravnog odjela za društvene djelatnosti u 2008. godini;
 7. Odluka o darovanju osnovnog sredstva;
 8. Odluka o otpisu osnovnog sredstva;
 9. Odluka o darovanju osnovnog sredstva;
 10. Odluka o dopuni Odluke o radnom vremenu Gradske uprave Grada Bjelovara.

UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I UREĐENJE PROSTORA GRADA BJELOVARA
Objava javne rasprave o prijedlogu:

 1. Urbanističkog plana uređenja zone SJEVEROZAPAD 1
 2. Urbanističkog plana uređenja zone ZAPAD 1

SKUPŠTINA TRGOVAČKOG DRUŠTVA POSLOVNI PARK BJELOVAR d.o.o.

Odluka o prihvaćanju Pravilnika o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva.

Privitci

Brzi izbornik Službenih glasnika

 • Broj

 • Godina

Back to top
Skip to content