Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 08-2010

GRADSKO VIJEĆE

 1. Odluke o dodjeli Zlatne plakete “Grb Grada Bjelovara”
 2. Odluke o dodjeli Pečata Grada Bjelovara
 3. Zaključak o prihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Bjelovara za 2010. godinu
 4. Zaključak o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o radu Gradonačelnika Grada Bjelovara u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2010. godine
 5. Odluka o zaduženju za financijski kredit za financiranje rekonstrukcije zgrade Gradskog muzeja Bjelovar i zgrade II. Osnovne škole Bjelovar u 2010. godini
 6. Odluku o izmjeni Odluke o visini spomeničke rente Grada Bjelovara
 7. Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika upravnih tijela Grada Bjelovara
 8. Rješenje o imenovanju ravnatelja Narodne knjižnice “Petar Preradović” – Bjelovar

AKTI GRADONAČELNIKA

 1. Izmjene i dopune Plana nabave za 2010. godinu Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i uređenje prostora
 2. Odluka o povjeravanju poslova skupljanja, prevoženja i smještaja neupisanih pasa, pasa i mačaka lutalica te drugih napuštenih i izgubljenih životinja na području Grada Bjelovara
 3. Izmjene i dopune Plana nabave radova, roba i usluga iz nadležnosti Tajništva Grada Bjelovara u 2010. godini

Privitci

Brzi izbornik Službenih glasnika

 • Broj

 • Godina

Back to top
Skip to content