Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 09-2007

GRADSKO VIJEĆE GRADA BJELOVARA

  1. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi  u Gradu Bjelovaru za 2007. godinu
  2. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u školstvu Grada Bjelovara za 2007. godinu
  3. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Grada Bjelovara za 2007. godinu
  4. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u športu Grada Bjelovara za 2007. godinu
  5. Izmjene i dopune Programa socijalno zdravstvenih potreba Grada Bjelovara u 2007. godini
  6. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u vatrogastvu Grada Bjelovara za 2007. godinu
  7. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2007. godinu
  8. Izmjene i dopune Proračuna Grada Bjelovara za 2007. godinu
  9. Odluka o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Bjelovara za 2007. godinu

Privitci

Back to top
Skip to content