Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 09-2007

GRADSKO VIJEĆE GRADA BJELOVARA

 1. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi  u Gradu Bjelovaru za 2007. godinu
 2. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u školstvu Grada Bjelovara za 2007. godinu
 3. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Grada Bjelovara za 2007. godinu
 4. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u športu Grada Bjelovara za 2007. godinu
 5. Izmjene i dopune Programa socijalno zdravstvenih potreba Grada Bjelovara u 2007. godini
 6. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u vatrogastvu Grada Bjelovara za 2007. godinu
 7. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2007. godinu
 8. Izmjene i dopune Proračuna Grada Bjelovara za 2007. godinu
 9. Odluka o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Bjelovara za 2007. godinu

Privitci

Brzi izbornik Službenih glasnika

 • Broj

 • Godina

Back to top
Skip to content