Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 09-2009

GRADSKO VIJEĆE

 1. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju, sastavu i djelokrugu radnih tijela Gradskog vijeća Grada Bjelovara
 2. Zaključak o prihvaćanju Prijedloga mjera za otklanjanje nedostatka po nalazu Državne revizije Proračuna Grada Bjelovara za 2008 godinu
 3. Odluka o prihvaćanju projekta rekonstrukcije zgrade Visoke tehničke škole Bjelovar
 4. Odluka o davanju suglasnosti za kreditno zaduženje Visoke tehničke škole Bjelovar
 5. Odluka o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu
 6. Odluka o izmjenama Odluke o komunalnom redu
 7. Odluka o izmjenama Odluke o komunalnim djelatnostima u Gradu Bjelovaru
 8. Odluka o izmjeni Odluke o dimnjačarskim poslovima na području Grada Bjelovara
 9. Odluka o izmjenama Odluke o načinu obračuna troškova gospodarenja komunalnim otpadom iz kućanstava na području Grada Bjelovara
 10. Odluka o izmjenama Odluke o načinu obavljanja prijevoza pokojnika na području Grada Bjelovara
 11. Odluka o izmjenama Odluke o zonama u Gradu Bjelovaru
 12. Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša
 13. Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za odgoj i obrazovanje
 14. Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku
 15. Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za kulturu, šport i tehničku kulturu
 16. Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za poljoprivredu i prehrambenu industriju
 17. Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za predstavke i pritužbe
 18. Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za ravnopravnost spolova
 19. Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za hrvatske branitelje i članove njihovi obitelji
 20. Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za određivanje imena ulica i trgova na području Grada Bjelovara
 21. Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Grada Bjelovara
 22. Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za gospodarstvo
 23. Rješenje o izboru dva člana Odbora za financije i proračun
 24. Rješenje o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Grada Bjelovara
 25. Zaključak o razrješenju i imenovanju člana Uprave Razvojne agencije Sjever DAN d.o.o. – predstavnika Grada Bjelovara
 26. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Regionalne energetske agencije Sjever (REA Sjever)
 27. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta o izmjeni Statutu III.osnovne škole Bjelovar
 28. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statutu o izmjeni Statutu IV. osnovne škole Bjelovar
 29. Rješenje o imenovanju člana Školskog odbora IV. osnovne škole Bjelovar iz reda učitelja i stručnih suradnika
 30. Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Gradskog povjerenstva za procjenu štete od elementarnih nepogoda

AKTI GRADONAČELNIKA

 1. Odluka o povjeravanju poslova zamjenici gradonačelnika
 2. Odluka o povjeravanju poslova zamjeniku gradonačelnika

Privitci

Back to top
Skip to content